Học hỏi Phúc âm CN XIX TN B (Ga 6,41-51) - P2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 8/7/2018 9:21:47 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xix-tn-b--ga-6-41-51----p2/