Cáo phó: Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Tú (thân phụ nữ tu Cecilia Nguyễn Phụng Ái Thiên)

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 1/13/2019 2:09:21 PM

Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn TGP Tp.HCM được tin:

Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Tú

thân phụ nữ tu Cecilia Nguyễn Phụng Ái Thiên
Sinh: 1953
Từ trần lúc 18g15, thứ Sáu 07.09.2018
Thánh lễ an táng: lúc 8g, thứ Hai, ngày 10.09.2018.
tại Giáo xứ Tiên Chu, hạt Hòa Thanh, Giáo phận Xuân Lộc.

Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/sinh-hoat-lien-ton/ban-mv-dtlt/cao-pho--ong-co-daminh-nguyen-van-tu--than-phu-nu-tu-cecilia-nguyen-phung--ai-thien-/