Học hỏi Phúc âm CN XXVIII TN B (Mc 10,17-30) - P.3

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/9/2018 11:35:09 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxviii-tn-b--mc-10-17-30----p-3/