Học hỏi Phúc âm CN XXXI TN B (Mc 12,28b-34) - P.3

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/31/2018 10:58:14 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxxi-tn-b--mc-12-28b-34----p-3/