Học hỏi Phúc âm CN XXXII TN B (Mc 12,38-44) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 11/7/2018 9:27:38 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxxii-tn-b--mc-12-38-44----p-2/