Học hỏi Phúc âm CN Chúa Giêsu chịu phép rửa C (Lc 3,15-16.21-22) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 1/10/2019 10:18:44 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-chua-giesu-chiu-phep-rua-c--lc-3-15-16-21-22----p-1/