Học hỏi Phúc âm CN IV TN C (Lc 4,21-30) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 1/29/2019 12:37:14 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-tn-c--lc-4-21-30----p-1/