Học hỏi Phúc âm CN VIII TN C (Lc 6,39-45) - P.3

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/27/2019 11:18:19 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-viii-tn-c--lc-6-39-45----p-3/