Học hỏi Phúc âm CN XXXII TN C (Lc 20,27-38) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 11/7/2019 8:28:24 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxxii-tn-c--lc-20-27-38----p-2/