Ban MV ĐTLT: Kính viếng Lễ Sanh Hương Ất

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 5/5/2020 1:10:17 PM

Ngoài nghi thức tận độ Kỳ Ba do đồng đạo Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài và các thánh thất, thánh tịnh gần xa thừa tác, vào buổi chiều 30.04.2020 còn có Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc (Trưởng Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn) và hiền huynh Giuse Bùi Văn Hóa (Phó ban) cùng với quý huynh tỷ thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn trang trọng đến trước linh cữu thắp hương, đọc kinh, tụng Lời Chúa, hát nhạc lễ để cầu xin Thiên Chúa đoái nhìn và cứu rỗi linh hồn Lễ sanh Hương Ất (Nguyễn Thị Ất, 1935-2020), tại Thánh thất Từ Vân.

Cha PX Bảo Lộc cho biết thêm: Khi hay tin Lễ sanh Hương Ất được Ơn Trên gọi về, Cha đã chia sẻ tin này với quý Cha trong Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn (ở quận Nhứt), và cậy quý Cha hãy cùng hiệp nguyện cầu rỗi cho "thân mẫu người bạn đạo Cao Đài đã nhiều năm gắn bó cùng sứ vụ Đối thoại Liên tôn".

Quả thực, mối thâm tình thắm đượm đạo mạch liên tôn Công giáo và Cao Đài vốn dĩ không ngừng được thành tâm bồi đắp suốt từ năm 2009 tới nay chính là bông trái thọ nhận từ hồng ân Thiên Chúa (là Đức Cao Đài, là Đấng Cha Chung của muôn dân) đã tài thành nên cơ duyên hy hữu để mẹ hiền chúng tôi được hưởng phúc lành hiệp nguyện cầu rỗi từ Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn.

Huệ Khải xin thay mặt gia đình, kính thành chắp tay tạ ơn Cha PX Bảo Lộc và toàn Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn.

Con cầu xin Đức Chí Tôn ban ơn lành để Linh mục P.X Bảo Lộc và Ban Mục vụ ĐTLT chu toàn sứ vụ Đối thoại Liên tôn trong ánh sáng dẫn dắt của Thánh Công đồng Vatican II.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Huệ Khải

--------------------------------

* Hình ảnh: Ban MV ĐTLT kính viếng Lễ sanh Hương Ất (30.04.2020)

Ban MV ĐTLT kính viếng Lễ sanh Hương Ất (30.04.2020)

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/sinh-hoat-lien-ton/ban-mv-dtlt/ban-mv-dtlt--kinh-vieng-le-sanh-huong-at/