Học hỏi Phúc âm CN XXX TN A (Mt 22,34-40) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/20/2020 9:21:06 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxx-tn-a--mt-22-34-40----p-1/