Mừng Minh Lý Đạo khai lần thứ 89

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 3/7/2016 3:27:49 PM

Người Công Giáo đã bước vào Phụng vụ Năm B với bốn Chúa nhật Mùa Vọng, chúng tôi chủ động bước vào Năm Phụng vụ mới với hoạt động hai ngày tĩnh tâm 5 – 6.12.2011 tại những nơi u tịch-xa xôi. Dịp ấy, mọi thành viên đã ở bên nhau trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ thế chúng tôi ôn cố (chuyện đã làm) nghinh tân (đón mừng tuổi thứ ba của Ban) bằng buổi tâm sự cho nhau nghe trước nhan Thánh Thể. Có một người nói: “vào thời khắc chuyển tuổi của Ban này, con tự nhiên có dự cảm sẽ có một cái gì đó đang đến, nó không phải là điều lo ngại mà là một cái gì đó lớn lao đang đến. Lòng con đang cảm thấy nôn nao lắm.…”. Lúc ấy chả ai bàn luận gì thêm, vì nói thế chẳng rõ được gì !!!

Vậy mà, dường như… có những dấu chỉ cho “việc gì đó” đang đến… Xin giới thiệu một dấu chỉ để quý bạn đọc cùng ngẫm.

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/cac-dao-giao-khac/minh-ly-dao/mung-minh-ly-dao-khai-lan-thu-89/