Câu đối Tết Nhâm Thìn

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/3/2016 8:53:28 AM

Sau Công Nghi Giáo Phận Sài Gòn, Đức Hồng Y thường nhắn nhủ cần canh tân cuộc sống, Ngài cũng nhắc đến “tu thân, tề gia,”, nên câu đối năm nay chúng tôi làm theo chiều hướng đó:


Thiên Chúa vô tư, vi thiện tự nhiên hoạch phúc;

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ tề gia.


Dịch ra 2 câu tiếng Việt là:

 

Thiên Chúa vô tư, làm việc thiện, xuân vui hạnh phúc;

Cổ nhân chỉ dạy, biết tu thân, Tết hưởng bình an.

 

Làm việc thiện, xuân vui hạnh phúc;

Biết tu thân, Chúa thưởng bình an.


Lm. Stephano Huỳnh Trụ

Nguồn: giaolyductin.com

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/vuon-hoa-tu-tuong/cau-doi-tet-nham-thin/