Thơ người áo trắng (4) - Chữ không

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/3/2016 8:53:28 AM

CHỮ KHÔNG


Ráng học cho làu một chữ không

Chữ không vẹn giữ ở nơi lòng

Không tâm không cảnh đâu trần cấu

Không ngã không nhân chẳng dị đồng

Soi bóng đài gương, gương hiện bóng

Quá sông cánh nhạn, nhạn trầm sông

Dị đồng, trầm hiện lòng không bận

Ráng học cho làu một chữ không.


Đạt Đức


CHỮ NHÀN


Vui với người xưa một chữ nhàn

Trong bầu trời đất rộng thênh thang

Trăng đèn, gió quạt say mùi đạo

Trà nhắp, thơ ngâm toại chí nhàn

Có có không không tuồng thế sự

Thua thua được được chuyện trần gian

Dù tiên tuy chửa nhưng không tục

Vui với người xưa một chữ nhàn.


Đạt Đức


Trích "Thơ người áo trắng", NXB Tôn Giáo 2013, tr. 18-20.


= = = = = = = = = =

* Tin bài liên quan:

 

Thơ người áo trắng - Giao cảm

Thơ người áo trắng (2)

Thơ người áo trắng (3) - Chỉ xin là cỏ

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/van-hoa/van-tho/tho-nguoi-ao-trang-4-chu-khong/