Thơ người áo trắng (5) - Giọt tình thương

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/3/2016 8:53:28 AM

GIỌT TÌNH THƯƠNG


Con xin cúi đầu

Xin cúi đầu

Trước tình thương bao la

Của Đức Mẹ kính yêu


Con xin làm

Giọt tình thương

Trong mắt Mẹ

Đại dương


Con xin như Mẹ

Thương nhân sanh

Vì tình thương

Không kể sang hèn

Không kể dại khôn

 

Con xin như Mẹ

Thương con chim lạc đàn

Thương con nai ngơ ngác

Thương con hổ hung tàn


Con xin như Mẹ

Yêu cành liễu thướt tha

Yêu giọt sương trên lá

Yêu dòng suối chảy qua

Khi con yêu như Mẹ


Lòng con

Tràn đầy càn khôn

Khi con yêu như Mẹ

Con nghe lời Thầy

Phù trì đâu đây.


Đơn Tâm


    


Đơn Tâm viết Giọt tình thương năm 1978, khi đang thừa Thiên mệnh lãnh đạo Nội Chánh, cùng lúc hướng dẫn tập thể Thanh Thiếu Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. Năm ấy, mười tám tuổi, là Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý, Trần Bửu Long viết bài nhạc này.

 

 

 

BÀI THƠ

 

THIÊN ĐẠO ĐẠI THỪA

 

Bài thơ thiên đạo đại thừa

 

Là thơ đã dứt nắng mưa trong lòng

 

Ý thơ vượt khỏi thời không

 

Tình thơ phá chấp giữ lòng như như

 

Thể thơ là chiếc thuyền từ

 

Đưa người được luyện lò cừ thoát mê

 

Tâm thơ nguyện một lời thề

 

Độ người trần thế sớm về vị xưa

 

Nên thơ thiên đạo đại thừa

 

Là thơ thoát tục, là vừa tình thương.


 

Hàn Ngọc 

Trích "Thơ người áo trắng", NXB Tôn Giáo 2013, tr. 24-28.

 


 

= = = = = = = = = =

* Tin bài liên quan:

 

Thơ người áo trắng - Giao cảm

Thơ người áo trắng (2)

Thơ người áo trắng (3) - Chỉ xin là cỏ

Thơ người áo trắng (4) - Chữ không

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/van-hoa/van-tho/tho-nguoi-ao-trang-5-giot-tinh-thuong/