Thượng phụ Bartholomaios I kêu gọi các Giáo hội Chính thống hiệp nhất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2390 | Cật nhập lần cuối: 3/22/2016 8:50:22 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Cuộc gặp gỡ lịch sử các Giáo hội Chính thống sẽ diễn ra tại Kriti, Hy Lạp, vào tháng Sáu tới. Hơn 50 năm sau đề nghị của Thượng phụ Athenagoras, 14 Giáo hội Chính thống sẽ gặp nhau từ ngày 16-27/6/2016 để bàn về các vấn đề như các cộng đồng Chính thống sống tản mác, quyền tự trị của các Giáo hội và cách thực thi quyền này, bí tích hôn nhân và những ngăn trở, tầm quan trọng của việc chay tịnh và áp dụng vào ngày nay, sứ vụ của Giáo hội Chính thống trong thế giới hiện nay cũng như mối tương quan của Giáo hội Chính thống với các Giáo hội Kitô giáo khác.

Trong một Thông điệp được đọc tại các nhà thờ Chính thống giáo vào Chúa nhật 20/3, Thượng phụ Constantinopolis, Bartholomaios I, đưa ra lời kêu gọi hiệp nhất [các Giáo hội Chính thống] để nêu gương cho nhân loại đang bị giằng xé bởi những chia rẽ và xung đột. Thời gian đã rất cấp bách, Thượng phụ Constantinopolis viết, vì thế các tín hữu Chính thống phải nỗ lực đồng tâm nhất trí với nhau. Mục tiêu chính của Công đồng này là để chứng tỏ rằng Giáo hội Chính thống dứt khoát hiệp nhất trong các mầu nhiệm, trong Thánh Thể và đức tin, và cả trong tính hiệp đoàn nữa.

Thượng phụ Bartholomaios I kêu gọi các Giáo hội Chính thống hiệp nhất

Một tính hiệp đoàn thể hiện trên toàn thế giới

Cuộc gặp gỡ quan trọng này đã được chuẩn bị bởi các Ủy ban đặc biệt và các Hội nghị Tiền Công đồng để các tài liệu và các quyết định có thể được nhất trí thông qua. Các vấn đề sẽ được bàn luận chủ yếu liên quan đến cơ cấu và đời sống của Giáo hội Chính thống, mà theo Thượng phụ Bartholomaios I, đòi phải tái tổ chức ngay lập tức. Thế giới muốn nghe tiếng nói của Chính thống giáo về các vấn đề nóng đối với nhân loại, nhưng Giáo hội Chính Thống phải bắt đầu dọn dẹp nhà mình trước khi công khai bày tỏ ý kiến. Vì vậy, sau nhiều thế kỷ, Chính thống giáo sẽ thể hiện tính hiệp đoàn của mình trên toàn thế giới.

Đây là bước đầu tiên có tính quyết định để những người khác làm theo, Thượng phụ Bartholomaios nhấn mạnh. Hai trung tâm Chính thống lớn, cụ thể là hai Toà Thượng phụ Moskva và Constantinopolis, đã đặc biệt không đồng ý về phương thức biểu quyết tại Công đồng. Cuối cùng đi đến quyết định rằng các quyết định phải được cả 14 Giáo hội đồng ý.

Những nhà quan sát ngoài Chính thống giáo, đặc biệt là người Công giáo, cũng được mời tham dự các phiên khai mạc và bế mạc Công đồng. Các giáo hội Chính thống có một nền thần học chung nhưng lại chia rẽ nhau do các truyền thống văn hóa khác nhau.

(Vatican Radio)

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org