Quyền tối thượng của Thánh Phêrô không còn là trở ngại mà là cơ hội cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 29 | Cật nhập lần cuối: 6/15/2024 7:31:32 AM | RSS

Quyen toi thuong cua thanh Phero khong con la tro ngau ma la co hoi cho su hiep nhat giua cac Kito huuNgày 13.06.2024 Vatican đã công bố một tài liệu về cuộc đối thoại đại kết đang diễn ra liên quan đến vai trò của Đức Giáo hoàng và việc thực thi Thừa tác vụ Phêrô, một trong những khác biệt chính giữa các hệ phái Kitô hữu.

Tài liệu do Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu chuẩn bị, có tựa đề “Giám mục Roma: quyền tối thượng và tính hiệp hành trong đối thoại đại kết và trong việc đáp lại thông điệp Ut unum sint”, gồm 150 trang, chia thành 4 phần, tập hợp những thành quả của các cuộc đối thoại đại kết về thừa tác vụ của Đức Giáo hoàng trong 30 năm qua, dựa trên thông điệp của Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1995 sau những diễn biến do Công đồng Vatican II đưa ra.

Tài liệu đề xuất việc “đọc một cách đổi mới” các bản văn nói về thừa tác vụ Phêrô, điều mà trong lịch sử đã trở thành một trở ngại cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và chỉ ra rằng quyền tối thượng của Giám mục Roma vừa là một “thể chế về quyền thánh thiêng” vừa là quyền con người.

Tài liệu kết thúc với một đề xuất từ Bộ, xác định những đề xuất quan trọng nhất được đưa ra “cho việc thực hiện một cách đổi mới thừa tác vụ hiệp nhất của Giám mục Roma”, được tất cả các Kitô hữu thừa nhận.

Một cơ hội để suy tư và tranh luận

Giới thiệu tài liệu, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, Kurt Koch, nhấn mạnh rằng tài liệu “là kết quả của gần ba năm làm việc đại kết và hiệp hành” và nó tóm tắt khoảng 30 câu trả lời cho thông điệp Ut unum sint và 50 tài liệu đối thoại đại kết. Không chỉ các thành viên của Bộ đã tham gia mà còn có “các chuyên gia Chính thống và Tin lành, phối hợp với Viện Nghiên cứu Đại kết”.

Kết luận quan trọng nhất, như Đức Hồng y Koch nhấn mạnh, là “tất cả các tài liệu đều nhất trí về việc cần phải phục vụ sự hiệp nhất ở cấp độ phổ quát, mặc dù nền tảng của việc phục vụ này và cách thức thực hiện nó tùy thuộc vào những cách giải thích khác nhau”. Ngài nói: “Không giống như những tranh cãi trong quá khứ, vấn đề về quyền tối thượng không còn được coi là một vấn đề nữa mà còn là một cơ hội để suy tư và tranh luận”.

Cơ hội suy tư chung về bản chất của Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội trên thế giới

Kết thúc tài liệu, Bộ Cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu khẳng định rằng thừa tác vụ của Giám mục Roma, “không nên chỉ được coi là một vấn đề, mà còn là một cơ hội để suy tư chung về bản chất của Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội trên thế giới”.

Để đạt được mục đích này, họ đề xuất một cách giải thích mới của Giáo hội Công giáo về những giáo huấn của Công đồng Vatican I và “sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các trách nhiệm khác nhau của Giám mục Roma”. Họ cũng kêu gọi nhấn mạnh nhiều hơn đến việc thực thi thừa tác vụ của Giáo hoàng trong giáo phận Roma.

Những bước đi mới trong các cuộc đối thoại đại kết

Họ cũng bày tỏ rằng “đã đến lúc phải thực hiện những bước đi mới trong các cuộc đối thoại đại kết” và rằng “cần có sự kết nối tốt hơn giữa các cuộc đối thoại” để tránh sự lặp lại và làm phong phú lẫn nhau. Tương tự như vậy, văn bản nêu bật sự cần thiết phải “làm rõ từ vựng được sử dụng trong các cuộc đối thoại”, đồng thời thúc giục làm rõ ý nghĩa của cụm từ “Giáo hội hoàn vũ”.

Tài liệu cũng có nói rằng “chiều kích hiệp hành của Giáo hội Công giáo rất quan trọng đối với dấn thân đại kết của Giáo hội”, cũng như “việc cải cách giáo triều”, được thúc đẩy bởi tông hiến Praedicate Evangelium.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi