Tìm hiểu về Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 385 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm là gì? Giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm là ai? Họ tin gì và làm gì? Giải đáp được những câu hỏi trênTìm hiểu về Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta có thể hiểu được một cách tổng quát và đơn giản. Danh xưng "Cơ Đốc Phục Lâm" (Seventh-day Adventist) có hai ý nghĩa:


1. Tin Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.


2. Thờ phượng Chúa vào ngày thứ Bẩy, còn gọi là ngày Sa-bát (ngày yên nghỉ). 


Họ là ai?

 

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm được chính thức thành lập vào năm 1863 tại Battle Creek, tiểu bang Michigan. Tuy nhiên, nguồn gốc đã có từ nhiều năm trước. Năm 1818, một người đàn ông tên là William Miller nghiên cứu sách tiên tri Đa-ni-ên tin rằng Đức Chúa Giê-su sẽ tái lâm vào năm 1844. Ông Miller với sự xác tín này đã rao giảng tin mừng ra khắp nơi. Năm 1844, số người tin theo lên cả trăm ngàn. Theo dân số Mỹ ngày nay tương đương với một triệu rưỡi người. Sau đó, có nhóm người rút lui, có nhóm còn tồn tại. Một trong những nhóm này thành lập Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm.


Ngoài ra, hội thành địa phương được thành lập ở khắp nơi. Ngay từ đầu hội thánh tập trung vào ba yếu tố: sức khỏe, giáo dục và truyền đạo (Thể, Trí và Linh). 


Ngoài ra, một cơ quan đặc biệt lo về các dự án từ thiện được gọi là Cơ Quan Phát Triển và Cứu Trợ Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu (ADRA), đáp ứng ngay những tai họa như lụt lội, động đất, bão táp, dịch lệ…


Số giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm hiện nay có khoảng 11 triệu người. 


Họ tin gì? 


Đức Chúa Giêsu và chương trình cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi của Ngài là trọng tâm trong sự giảng dạy của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm. Họ tin rằng một sự xung đột lớn lao giữa hai lực lượng thiện và ác đã xảy ra trong vũ trụ hàng ngàn năm. Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời, lãnh đạo lực lượng thiện, Satan cầm đầu lực lượng ác. Khoảng 6.000 về trước (căn cứ vào niên đại Kinh Thánh), Satan chủ động dụ dỗ Ađam và Êva, tổ phụ loài người, liên kết với nó để chống nghịch với Đức Chúa Trời. Kể từ đó trái đất rơi vào trọng điểm của sự xung đột.


Khoảng 2.000 năm về trước, Đức Chúa Giêsu can thiệp vào sự xung đột trên địa cầu chúng ta. Do đời sống, sự chết, và sự sống lại của Ngài, cuối cùng Ngài đã chiến thắng Satan và bên thiện đã chiếm ưu thế. Trong tương lai, Ngài sẽ trở lại địa cầu, hủy diệt toàn bộ cơ cấu và quyền lực của ma quỉ, thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài. 


Sự xung đột giữa thiện và ác đôi khi còn được gọi là "thiện ác đấu tranh" là chủ đề cơ bản của niềm tin người Cơ Đốc Phục Lâm. 


Ngoài ra sự giảng dạy được đặt vào những yếu tố như sau:


* Sự cứu rỗi - đời sống vĩnh cửu trong nước Đức Chúa Trời - chỉ bởi ân điển qua đức tin trong Đức Chúa Giêsu. 


* Sự vâng phục là một đáp ứng vui mừng của Cơ Đốc nhân đối với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ.

 
* Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ tái tạo trái đất này, phục hồi thế giới xinh đẹp mà ban đầu Ngài đã dựng nên. 


* Luật pháp Mười Điều Răn vẫn là tiêu chuẩn cho đời sống con người. Nhưng, sự vâng phục pháp luật là kết quả, không phải là yếu tố quyết định cho sự cứu rỗi. 


* Ngày thứ bẩy trong tuần, Kinh Thánh gọi là ngày Sabát, kỷ niệm công trình tạo thế của Đức Chúa Trời 6.000 năm về trước. Ngài muốn dân sự Ngài giữ ngày Sabát để nhắc nhở quyền cai trị của Ngài trên tạo vật.


* Sự chết là kẻ thù, Đấng Cơ Đốc (Christ) đã chiến thắng sự chết khi Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài đã về trời. Khi Ngài trở lại thế giới này, những người theo Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại, và họ được ban cho một đời sống vĩnh cửu. Do đó sự chết coi như một giấc ngủ dài - ở tình trạng không hay biết gì hết. 


* Một thân thể khỏe mạnh là yếu tố quan trọng cho một đời sống tâm linh mạnh mẽ. Vì thế, muốn được khỏe mạnh cần phải thực hành như tập thể dục, dinh dưỡng tốt, nghỉ ngơi là những điều quan trọng cho sự tăng trưởng tâm linh. 


Họ làm gì? 


Tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện sứ mạng toàn cầu với mục tiêu chính là sửa soạn cho mọi người sẵn sàng gặp Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến. Phương tiện truyền bá đạo bằng nhiều cách: qua tạp chí, sách báo, truyền giảng, truyền thanh, truyền hình và internet… 


Như đã đề cập ở trên, Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm chú trọng vào sức khỏe (thể), đã có khoảng gần 500 bệnh viện, giáo dục (trí) đã có trên 5.500 trường học, và truyền đạo (linh), có khoảng 734.680 gồm các hội thánh lớn nhỏ, 55 cơ sở ấn loát sách báo. 


Bạn sẽ được cứu thế nào?


Một trong những ước muốn của giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm là nói cho bạn biết về Đức Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài và sự cứu chuộc, Ngài trao tặng cho bạn. 


Sự cứu chuộc có hai ý nghĩa:


1. Đức Chúa Trời chấp nhận bạn ngay lúc bạn như thế nào, Ngài chấp nhận mọi bất toàn của bạn. Điều bạn cần làm là thật tâm xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi bạn đã gây ra. Sau đó, Ngài hứa ban cho bạn một đời sống vĩnh cửu.


2. Đức Chúa Trời sẽ biến đổi con người của bạn không còn muốn làm những điều xấu xa, tội lỗi nữa. 


Kinh Thánh đề cập đến "sự cứu rỗi bởi đức tin" có nghĩa chỉ cần bạn tin là sẽ nhận được. Sự giảng dạy của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm nhấn mạnh đến Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho bạn qua con Ngài.

 

Trần Minh Loan

Cdpl (Theo MCD số 59 - tháng 10 / 2008)

Nguồn: codocphuclam.org