Sinh hoạt

 • Tinh tấn trong đạo Phật khác với nỗ lực ở đời thường

  Tinh tấn trong đạo Phật khác với nỗ lực ở đời thường

  7/20/2024 9:55:50 AM

  Là Phật tử, chắc hẳn chúng ta còn nhớ bài thơ Xuân vãn của Sơ tổ Trúc Lâm (Trần Nhân Tông). Nhân dịp xuân về, chúng ta cùng nhau nhắc lại bài thơ này, trước là tưởng nhớ Phật hoàng, sau là vui xuân, nhưng chúng ta không quên tinh tấn tu trì.

  ...xem chi tiết

 • Những điều quan trọng của sự tu tập

  Những điều quan trọng của sự tu tập

  7/20/2024 9:52:20 AM

  Khi mới bắt đầu, điều quan trọng là chúng ta không nên nuôi dưỡng ảo tưởng về một hành trình dễ dàng và nhanh chóng.

  ...xem chi tiết

 • Đóa hoa mùa hạ

  Đóa hoa mùa hạ

  7/20/2024 9:47:28 AM

  Phật tử thường hay dâng cúng nhang đèn, bông hoa lên bàn thờ Phật như là một cách tôn kính và tưởng nhớ đến ân đức Tam bảo.

  ...xem chi tiết

 • Nếu có 5 đức tính này thì người tu ở đâu cũng được thương kính

  Nếu có 5 đức tính này thì người tu ở đâu cũng được thương kính

  7/17/2024 10:00:02 AM

  Thực tế hiện nay, một số Tỷ-kheo trẻ cũng khá vất vả trong việc tìm cho mình một trụ xứ để nương tựa tu học. Thực trạng này hẵn có nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết mỗi chúng ta phải tự xem lại mình như lời Phật đã dạy...

  ...xem chi tiết

 • Phá hạ và vấn đề tuổi đạo

  Phá hạ và vấn đề tuổi đạo

  7/17/2024 9:51:38 AM

  Hạ lạp, còn gọi là tăng lạp, pháp lạp, pháp tuế, pháp hạ, giới lạp, tọa lạp… là chỉ cho số năm an cư kết hạ (cũng gọi là kiết hạ - BT) của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Từ xưa đã có thông lệ căn cứ vào tuổi hạ này để phân định vị trí cao thấp, thứ tự lớn nhỏ.

  ...xem chi tiết

 • Học tu chánh niệm

  Học tu chánh niệm

  7/17/2024 10:00:47 AM

  Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường, như là rửa bình bát khất thực, may y áo, hay chăm sóc các bậc trưởng lão - tất cả những việc rất tầm thường. Nhưng nhìn chung lại những điều này làm cho cuộc sống có sự quan tâm lẫn nhau.

  ...xem chi tiết

 • Cảnh cùng khốn

  Cảnh cùng khốn

  7/12/2024 10:07:33 AM

  Có lẽ người xưa cũng đã từng nếm trải nhiều cảnh chông gai, gian nan, vất vả. Trong cảnh cùng khốn ấy, quý ngài đã sống dậy được nên mới toát ra những lời để lại cho chúng ta mãi đến bây giờ đọc lại vẫn còn thấy mới.

  ...xem chi tiết

 • Thành trì vững chắc của người tu

  Thành trì vững chắc của người tu

  7/12/2024 9:56:32 AM

  Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Như vương thành ở biên giới có đầy đủ bảy điều kiện và bốn thứ lương thực sung túc dễ tìm không khó; do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong.

  ...xem chi tiết

 • Sáu trọng pháp của người tu

  Sáu trọng pháp của người tu

  7/12/2024 9:46:18 AM

  Trọng pháp là pháp quan trọng, người tu cần tôn trọng và gìn giữ trong đời sống tu hành. Người tu ngoài một số ít theo hạnh độc cư, còn lại phải sống trong Tăng đoàn.

  ...xem chi tiết

 • Đức Dalai Lama nói về hóa thân và tái sinh

  Đức Dalai Lama nói về hóa thân và tái sinh

  7/8/2024 9:40:31 AM

  “Khi vẫn còn hư không, khi vẫn còn chúng sinh trong cõi luân hồi, tôi nguyện ở lại cõi này để cứu khổ cho chúng sinh”. Tôi có lời nguyện đó trong kiếp này, và tôi biết tôi đã có lời nguyện đó trong nhiều kiếp trước.

  ...xem chi tiết

 • Đức Dalai Lama thứ XIV nói về tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại

  Đức Dalai Lama thứ XIV nói về tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại

  7/8/2024 9:35:56 AM

  Trong thời đại khoa học ngày nay, nhiều người cho rằng tôn giáo là vô nghĩa, vậy thì cơ sở nào cho những giá trị như thế? Làm thế nào để tìm ra cách thúc đẩy chúng ta sống đạo đức mà không cần nhờ vào các tín ngưỡng truyền thống?

  ...xem chi tiết

 • Tu tập tâm từ ma quỷ không hại được

  Tu tập tâm từ ma quỷ không hại được

  7/5/2024 9:30:10 AM

  Một trong những pháp hành quan trọng của người tu Phật là nuôi dưỡng và sống với tâm từ. Lòng từ, tâm yêu thương không phân biệt rộng lớn đến khắp muôn loài, trùm cả pháp giới. 

  ...xem chi tiết

 • Thấy rõ sự thật về già bệnh để không quá buồn lo

  Thấy rõ sự thật về già bệnh để không quá buồn lo

  7/5/2024 9:23:11 AM

  Trải qua thời gian thân này bị già là sự thật tất yếu. Già suy thì bệnh tật phát sinh cũng là tất nhiên. Ai rồi cũng như vậy, mọi sự vật hiện tượng đều như thế. Vậy thì chấp nhận sẽ an yên hơn chạy trốn hay chối bỏ hoặc lo sầu.

  ...xem chi tiết

 • Quyết tâm

  Quyết tâm

  7/5/2024 9:11:04 AM

  Khi ta quyết định làm một việc nhưng sau đó quay lại làm một việc hoàn toàn khác, kết quả là ý định ban đầu của ta sẽ không xảy ra. Người như thế được xem là ngốc - một kẻ phản bội bản thân.

  ...xem chi tiết

 • Mười lợi ích an cư

  Mười lợi ích an cư

  6/28/2024 3:33:17 PM

  An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.

  ...xem chi tiết

 • Đời sống tâm linh làm nên giá trị người tu

  Đời sống tâm linh làm nên giá trị người tu

  6/28/2024 3:27:04 PM

  Có một Tăng sinh nọ thường hay nhìn lỗi của người khác rồi nhận xét, phê bình, đánh giá với thái độ bất mãn. Tôi nói với vị ấy rằng nhìn lỗi của người khác làm gì rồi bất mãn, mà chắc gì nhận thức của mình đã đúng, mình chỉ cần tu cho mình là được rồi, nói chuyện của người khác cũng không làm cho mình tốt hơn.

  ...xem chi tiết

 • Đức Dalai Lama: “Tôi không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất”

  Đức Dalai Lama: “Tôi không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất”

  6/28/2024 3:21:25 PM

  Đức Dalai Lama nổi tiếng về sự thông thái và những bình luận hóm hỉnh của ngài nên không ai ngạc nhiên khi ngài tuyên bô hôm thứ sáu 15/01 rằng, Ngài không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất.

  ...xem chi tiết

 • Đạo Phật là gì?

  Đạo Phật là gì?

  6/28/2024 3:15:41 PM

  Khi chúng ta tìm hiểu về đạo Phật tức là đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí chính mỗi người.

  ...xem chi tiết

 • Thí chủ có năm công đức

  Thí chủ có năm công đức

  6/27/2024 4:09:15 PM

  Bố thí, sẻ chia, cúng dường là một hạnh lành trong thế gian. Người có tình thương, tâm tư đại lượng, thường nghĩ đến người mới có thể mở rộng bàn tay, cho đi một phần mình đang có.

  ...xem chi tiết

 • Ý nghĩa Bồ-tát thừa trong kinh Pháp hoa

  Ý nghĩa Bồ-tát thừa trong kinh Pháp hoa

  6/24/2024 9:57:26 AM

  Đức Phật nói rằng Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát là Tam thừa, nhưng Tam thừa cuối cùng được giải thoát, trở thành Nhứt thừa là Phật thừa, vì tất cả đều theo Phật học, sống trong pháp Phật, là con của Đức Phật gọi là Phật tử thì tu hành thành Phật, không thành gì khác.

  ...xem chi tiết

 • Ba loại bệnh của người tu

  Ba loại bệnh của người tu

  6/21/2024 8:49:50 AM

  Bệnh đau là chuyện tất yếu của con người. Trừ những người có phước đức về sức khỏe sâu dày, còn lại hầu hết đều trải qua bệnh tật. Đau bệnh của con người có hai phần thân và tâm, có khi bao gồm cả hai nên gọi là thân đau tâm khổ. Khi tuổi đời tăng thêm thì đau bệnh sẽ nhiều lên theo quy luật sinh già bệnh chết.

  ...xem chi tiết

 • Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: ``Hạnh phúc của người tu``

  Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng: "Hạnh phúc của người tu"

  6/21/2024 8:43:59 AM

  Mọi việc làm trên cuộc đời này từ khi sanh ra, lớn lên, rồi già, chết, rõ ràng người ta luôn luôn vật lộn với cuộc sống để hưởng thụ mọi cái vui của cuộc đời. Nhưng khi nó qua rồi, nghĩ lại thấy chính những thứ này hành hạ chúng ta.

  ...xem chi tiết

 • Thấy có cha, có mẹ là chánh kiến

  Thấy có cha, có mẹ là chánh kiến

  6/17/2024 9:26:25 AM

  Người học Phật đều biết chánh kiến là thấy biết chân chánh, như thật về Bốn sự thật, Nhân quả, Duyên khởi v.v… , ngược lại được gọi là tà kiến. Pháp thoại này, Đức Phật nói cụ thể hơn về những phương diện của chánh kiến, đặc biệt là thấy “có cha, có mẹ”.

  ...xem chi tiết

 • Phật là bậc chẳng bị nhiễm thế gian

  Phật là bậc chẳng bị nhiễm thế gian

  6/17/2024 9:22:15 AM

  Đức Phật xuất hiện và hành đạo nơi xứ Ấn cách nay hơn 26 thế kỷ với hiện thân con người, bậc Giác ngộ trong thế gian. Nhưng khi được hỏi Ngài có phải là trời, thần, người hay là phi nhân thì Phật đều trả lời chẳng phải.

  ...xem chi tiết

 • Ý nghĩa thí dụ ba cỏ, hai cây và người mù từ thuở nhỏ trong kinh Pháp hoa

  6/17/2024 9:12:49 AM

  Phật dạy mình nên suy nghĩ trước khi ra đời, mình là ai, còn mình đang sống đây thì ai là mình và mai kia bỏ thân tứ đại ngũ uẩn, mình là ai? Mình không biết con người thực của mình, mà chỉ biết thân này là mình và chỉ chấp thân này là mình, chấp sở hữu này là mình, chấp thế giới này là mình...

  ...xem chi tiết

 • Cưỡi voi bắt châu chấu

  Cưỡi voi bắt châu chấu

  6/10/2024 9:30:05 AM

  Tỳ-kheo Thanissaro (Geoffrey DeGraff) là một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy thuộc hệ phái Dhammayut (Thái Lan), hiện ngài trụ trì Lâm tự viện Metta tại thành phố San Diego, tiểu bang California (Hoa Kỳ).

  ...xem chi tiết

 • Nghiệp và ý chí tự do

  Nghiệp và ý chí tự do

  6/10/2024 9:30:48 AM

  Karma là một từ tiếng Phạn có nghĩa là “hành động”. Một cách đơn giản để hiểu nghiệp là nhìn nó như những khoảnh khắc nhân quả. Ví dụ, nếu ai đó uống một tách trà lớn vào buổi sáng, đó là nhân. Và quả là họ sẽ phải đi nhà vệ sinh nhiều lần vào buổi chiều.

  ...xem chi tiết

 • Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

  Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

  6/10/2024 9:16:48 AM

  Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

  ...xem chi tiết

 • Để Chánh pháp trường tồn

  Để Chánh pháp trường tồn

  6/7/2024 9:14:55 AM

  Xây dựng niềm tin là vấn đề căn bản của người đệ tử Phật. Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Thánh giới thì dù thế sự có thế nào tâm vẫn luôn kiên định, không lay chuyển.

  ...xem chi tiết

 • Trẻ không sớm lo về già thất bại

  Trẻ không sớm lo về già thất bại

  6/7/2024 9:07:10 AM

  Đời người tuy dài mà thực sự ngắn ngủi, vì lo cho tuổi già nên tuổi trẻ phải chí thú học tập và làm ăn. Đồ vật kia còn có hạn sử dụng huống chi là người. Thế nên, làm người sống ở đời phải nghĩ đến lúc mình bị “hết thời”. Thành ra, mọi thứ nếu có chuẩn bị chu đáo thì vẫn hơn.

  ...xem chi tiết