Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564: Đăng đàn truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc Tự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 31 | Cật nhập lần cuối: 10/16/2020 9:31:26 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564: Đăng đàn truyền giới Bồ-tát tại Việt Nam Quốc TựSáng ngày, 15.10.2020 (29/08-Canh Tý), các tân Tỳ-kheo, tân Tỳ-kheo-ni truyền thống Phật giáo Bắc tông vừa thọ giới pháp tại Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, cùng 150 Phật tử tại gia đã vân tập Việt Nam Quốc Tự (Q.10) cầu thọ giới Bồ-tát.

Tại đây, Ban Nghi lễ đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư gồm 21 vị, gồm Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Minh Chơn… Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; cùng 17 vị giới sư khác đăng đàn truyền giới Bồ-tát; TT.Thích Quảng Chơn và chư tôn đức Ban Nghi lễ làm dẫn thỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giới sư đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các giới tử sám hối thanh tịnh ba nghiệp, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ-tát, hạnh nguyện lợi tha, tâm thành tha thiết mà người lãnh thọ giới pháp cần phải phát khởi và gìn giữ.

Sau khi vấn già nạn giới tử, Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia trong truyền thống Phật giáo Bắc tông. Theo Phạm Võng Bồ-tát giới kinh, giới Bồ-tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại gian khổ, khó khăn để hoằng dương giáo pháp chân chánh của Phật, đem an vui, lợi ích đến cho người, cho đời.

Như vậy, người thọ Bồ-tát giới thực hiện vẹn toàn hạnh tự độ và độ tha. Chính điều này đã tạo nên phạm vi tư tưởng và tinh thần vô cùng rộng lớn, khoáng đạt của Bồ-tát giới.

Sau phần truyền giới Bồ-tát, chư tôn đức Giới sư đã trao truyền Tam quy - Ngũ giới cho các Phật tử tại gia phát tâm thọ trì.

N.Cường - B.Toàn
Nguồn: giacngo.vn