Tông phái

 • Khởi nguồn dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử (1)

  Khởi nguồn dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử (1)

  11/21/2016 6:55:15 PM

  Khi có Thiền phái Trúc lâm Yên Tử, ở nước ta từng có 3 dòng Thiền lớn: Dòng Tì Ni Đa Lưu Chi, Dòng Vô Ngôn Thông và Dòng Thảo Đường.

  ...xem chi tiết

 • Dấu ấn Phật giáo Nam tông tại Sóc Trăng

  Dấu ấn Phật giáo Nam tông tại Sóc Trăng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, có 367.568 người, chiếm 28,85% dân số, phần đông theo đạo Phật và sống tập trung ở các khu dân cư.

  ...xem chi tiết

 • Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam

  Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Các tông phái Phật giáo Trung Hoa truyền sang Việt Nam, riêng về Thiền Tông, Tịnh Ðộ Tông, Mật Tông vẫn còn được truyền thừa. Có thể nói, tại Việt Nam có những nét đặc thù, nên có những tông phái phát sinh tại Việt Nam, những tông phái này cả Ấn Ðộ lẫn Trung Hoa đều không có...

  ...xem chi tiết