Hội thảo quốc tế về phẩm giá và tương lai lao công

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 65 | Cật nhập lần cuối: 10/15/2019 10:56:43 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hội thảo quốc tế về phẩm giá và tương lai lao côngNgày 14-15/10/2019, cuộc hội thảo quốc tế do Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội tổ chức, đang tiến hành tại nội thành Vatican về đề tài: “Phẩm giá và tương lai của lao công trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư”.

Đề tài này lấy hứng từ lời Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi phân tích mọi khía cạnh của vấn đề lao công, đi từ tầm quan trọng không thể thiếu được của phẩm giá lao công con người.

Qua cuộc hội thảo này, Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội muốn cứu xét những diễn cảnh và viễn tượng khác nhau về vấn đề lao công: một đàng có sự xuất hiện các kỹ thuật mới để phục vụ sự phát triển con người toàn diện, có thể có phần cải tiến những tình trạng thay đổi khí hậu, sức khỏe, giáo dục và sản xuất. Nhưng đàng khác có hiện tượng rô-bôt hóa và tự động hóa công việc, có thể là một nguy cơ cho lao công, gia tăng nạn thất nghiệp và sự chênh lệch trong các xã hội con người, vì nhiều khi lợi nhuận đến từ các kỹ thuật mới mang lại cho tư bản, chứ không có lợi cho các công nhân.

Cuộc hội thảo này được Hàn lâm viện Tòa Thánh đề nghị tiến hành trong viễn tượng liên ngành, cứu xét toàn diện vấn đề dưới các khía cạnh khác nhau, trong đó chiều kích con người chiếm vị thế trung tâm của mọi viễn tượng khác về tương lai của lao công, nhắm tìm kiếm công ích và xây dựng một sự phát triển con người toàn diện và dài hạn. (Vatican News 13.10.2019)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org