Biên bản Đại hội lần thứ XIII HĐGM Việt Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1536 | Cật nhập lần cuối: 10/9/2016 2:41:46 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Từ ngày thứ Hai 03.10.2016 đến thứ Sáu 07.10.2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội lần thứ XIII tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, với sự tham dự đông đủ của Đức Hồng y Phêrô, các Đức Tổng Giám mục và Giám mục của 26 giáo phận. Trong Đại hội này, các Đức Giám mục đã bầu lại Ban Thường vụ và các Chủ tịch của các Ủy ban cho nhiệm kỳ 2016–2019.

Kết thúc Đại hội, các Đức Giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một Thư Chung đề ra định hướng mục vụ cho những năm sắp tới.

Sau đây là Biên bản của Đại hội:

Biên bản Đại hội lần thứ XIII HĐGM Việt Nam

Biên bản Đại hội lần thứ XIII HĐGM Việt Nam

Biên bản Đại hội lần thứ XIII HĐGM Việt Nam

Nguồn: hdgmvietnam.org