Thuật ngữ tôn giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Phúng điếu

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Phúng điếu
  Thuật từ này được sử dụng rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của nó, cho nên tìm hiểu ý nghĩa của thuật từ này là cần thiết.

  ...xem chi tiết

 • Sơ lược về chữ Nhân - Đại Cơ Minh

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sơ lược về chữ Nhân - Đại Cơ Minh
  Người có lòng nhân ái thì tánh tình rộng rãi, khiêm tốn, hay chiều chuộng người nên mới vui vẻ cộng tác, thì mới có thể làm nên việc lớn lao, thi ân đức khắp nơi; tâm hồn ung dung, thơ thới. mới không hay bức bách, áp chế, làm cho người ở xung quanh mình phải uất ức, khổ tâm, hòa nhã, hiền hậu nên trong lòng chẳng sanh ghen ghét, không nghịch lẫn với ai cả, mới hay giúp đỡ người vật, chung vui cùng nhau khi hữu sự; người có lòng nhân ái phải biết thương yêu, chia sẻ mọi người ngay cả người đối nghịch với mình.

  ...xem chi tiết

Trang: 2 / 2 
1   2