Các Thánh tử đạo người Việt xếp theo dòng họ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2617 | Cật nhập lần cuối: 2/29/2016 6:13:49 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

LOAN TIN MỪNG CHO DÒNG HỌ - Chia sẻ 12
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO NGƯỜI VIỆT XẾP THEO DÒNG HỌ

Ở bài chia sẻ 05, chúng tôi đã nêu gợi ý chủ yếu cho việc truyền giáo qua con đường dòng họ. Theo đó, mỗi dòng họ trong giáo xứ có thể tổ chức một ngày truyền thống cho dòng họ mình. Nếu trong dòng họ có những vị thánh, có thể lấy ngày lễ kính của một vị làm ngày truyền thống. Nếu thiếu vị thánh đồng tộc, có thể chọn bất cứ vị thánh nào tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài làm bổn mạng.

Trong danh sách các thánh người Việt dưới đây,

- 69 vị thuộc 17 dòng họ: Bùi (2), Đặng (1), Đinh (3), Đỗ (3), Đoàn (3), Hà (2), Hồ (1), Hoàng/Huỳnh (1), Lê (7), Nguyễn (24), Phạm (5), Phan (3), Tạ (1), Tống (1), Trần (4), Trương (2), Vũ/Võ (6);

- 29 vị không rõ dòng họ.

Tên thánh

Họ và

Tên

Thành phần

Lễ kính

Nicôlas

Bùi Đức

Thể

Binh sĩ

12.06

Đaminh

Bùi Văn

Úy

Thày giảng TOP

19.12

Giuse

Đặng Đình

Viên

Linh Mục

21.08

Đaminh

Đinh

Đạt

Binh sĩ

18.07

Gioan B.

Đinh Văn

Thanh

Thày giảng

28.04

Tôma

Đinh Viết

Dụ

Linh Mục OP

26.11

Vinh Sơn

Đỗ

Yến

Linh Mục OP

30.06

Giacôbê

Đỗ Mai

Năm

Linh Mục

12.08

Phanxicô

Đỗ Văn

Chiểu

Thày giảng

26.06

Phêrô

Đoàn Công

Quý

Linh Mục

31.07

Gioan

Đoàn Trinh

Hoan

Linh Mục

26.05

Phêrô

Đoàn Văn

Vân

Thày giảng

25.05

Đaminh

Hà Trọng

Mậu

Linh Mục OP

05.11

Phanxicô X.

Hà Trọng

Mậu

Thày giảng TOP

19.12

Micae

Hồ Đình

Hy

Quan Thái bộc

22.05

Giuse

Hoàng Lương

Cảnh

Trùm họ TOP

05.09

Phêrô

Tùy

Linh Mục

11.10

Phaolô

Lê Bảo

Tịnh

Linh Mục

06.04

Giuse

Lê Đăng

Thị

Cai đội

24.10

Anê

Lê Thị (Bà Đê)

Thành

Giáo dân

12.07

Matthêô

Lê Văn

Gẫm

Thuong gia

11.05

Phaolô

Lê Văn

Lộc

Linh Mục

13.02

Emmanuel

Lê Văn

Phụng

Trùm họ

31.07

Antôn

Nguyễn

Đích

Binh sĩ

12.08

Phaolô

Nguyễn

Ngân

Linh Mục

08.11

Phêrô

Nguyễn Bá

Tuần

Linh Mục

15.07

Giuse

Nguyễn Đình

Nghi

Linh Mục

08.11

Giuse

Nguyễn Đình

Uyển

Thày giảng TOP

04.07

Giuse

Nguyễn Duy

Khang

Thày giảng TOP

06.12

Antôn

Nguyễn Hữu

Quỳnh

Binh sĩ

10.07

Micae

Nguyễn Huy

Mỹ

Lý trưởng

12.08

Phêrô

Nguyễn Khắc

Tự

Thày giảng.

10.07

Anrê

Nguyễn Kim

Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Loan Tin Mừng cho dòng họ

---------------------------------------

* Bài liên quan:

Cơ hội chia sẻ lòng tin

Những cội nguồn ảo

Tâm tư người loan Tin Mừng cho dòng họ

Ngỏ lời với bạn đọc ngoài Kitô giáo

Đào tạo người chứng trẻ