Ông trời

 • Ông Trời trong tín ngưỡng dân tộc

  Ông Trời trong tín ngưỡng dân tộc

  11/22/2016 3:01:08 PM

  Tin vào một đấng Tạo Hóa là niềm tin rất tự nhiên của con người có trí khôn, biết tìm tòi suy nghĩ. Con người đứng trước một vũ trụ bao la huyền bí mới cảm nhận chỉ có Trời mới có thể giải đáp thỏa đáng mọi ưu tư của mình.

  ...xem chi tiết

 • Tín ngưỡng thờ Trời ở Nam bộ

  Tín ngưỡng thờ Trời ở Nam bộ

  4/1/2016 5:33:48 PM

  Thờ Trời là tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông nghiệp. Ở Nam Bộ, hình thức thờ Trời được thể hiện bằng bàn Thiên được đặt trước cửa nhà. Bàn Thiên ở Nam Bộ rất đơn giản.

  ...xem chi tiết

 • Trời trong ca dao tục ngữ người Việt

  Trời trong ca dao tục ngữ người Việt

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Dân Việt Nam là dân hữu thần, sống rất gần gũi với Trời. Từ khi chào đời tới khi qua đời, người ta nói rất nhiều tới Trời xanh cao cả trên đầu, qua trời xanh đó, người ta nhận rằng có Đấng tối cao dựng nên trời đất, cai quản vũ trụ, nhất là loài người...

  ...xem chi tiết

 • Thử tìm hiểu về Bàn thờ Ông Thiên qua vài trang sách cũ (1)

  Thử tìm hiểu về Bàn thờ Ông Thiên qua vài trang sách cũ (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Nhắc tới miền quê thuộc miền Tây Nam nước Việt, không ai là không biết tục thờ cúng “Bàn Thờ Ông Thiên” nơi trước sân ở mỗi nhà; nhưng danh từ “Bàn Thờ Ông Thiên” có từ khi nào thì khó mà xác định một cách chắc chắn.

  ...xem chi tiết

 • Bàn Thông Thiên

  Bàn Thông Thiên

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Có những người sống lẻ loi ở vùng đất mới, không thể dựng nên cái Đình, nhưng do có lòng tin ông Trời là đấng tạo hóa muôn loài, nên người ta lập bàn thờ lộ thiên ở trước sân nhà, chỗ trang trọng nhất để thờ đấng Tạo hóa, rồi nhà nọ bắt chước nhà kia, lâu ngày thành một thứ tín ngưỡng....

  ...xem chi tiết

 • Lễ Vía Trời mùa Xuân

  Lễ Vía Trời mùa Xuân

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Kinh Lễ giải thích ý nghĩa lễ tế Trời (tế Giao) như sau: “Tế Giao để trả ơn Trời, muôn vật sinh ra bởi Trời, người ta sinh ra bởi tổ.”

  ...xem chi tiết

 • Ý nghĩa ngày lễ Vía Trời mùng chín tháng Giêng

  Ý nghĩa ngày lễ Vía Trời mùng chín tháng Giêng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Lễ vía Trời tổ chức vào đầu mùa xuân, tháng Giêng, ngày mùng 9, giờ Tý. Các thời điểm này hàm ngụ ý nghĩa đạo lý có liên quan tới việc tu học và hành đạo. Đâu là ý nghĩa chọn mùa xuân làm lễ vía Trời? Vì sao chọn tháng Giêng làm lễ vía Trời?...

  ...xem chi tiết