Thờ thần

 • Tục thờ thần bản gia

  Tục thờ thần bản gia

  4/4/2016 4:31:40 PM

  Đó là những vị thần phù hộ chung cho tất cả các thành viên trong gia đình. Những tập tục xuất phát từ Nho giáo hoặc Đạo giáo. Theo lễ Ký, mỗi nhà có 5 vị thần phải thờ, gọi là thần Ngũ tự:...

  ...xem chi tiết

 • Lễ cúng Thần Nông trong các ngôi đình ở Nam bộ

  Lễ cúng Thần Nông trong các ngôi đình ở Nam bộ

  3/4/2016 4:01:14 PM

  Khi Gia Long lên ngôi năm 1802, đến năm 1806 đã cho xây đàn Nam Giao ở phía Nam Huế để tế trời ba năm một lần, và đàn Xã Tắc gần hoàng thành để cúng Thần Nông mỗi năm hai lần vào tháng hai và tháng tám...

  ...xem chi tiết

 • Tục thờ các vị thần nông nghiệp - Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp

  Tục thờ các vị thần nông nghiệp - Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp

  3/4/2016 4:12:19 PM

  Các cư dân nông nghiệp Hà Nam cho đến nay vẫn còn lưu giữ trong đời sống văn hoá tinh thần của mình nhiều hình thái tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp cổ sơ. Đậm nét nhất, có thể nói, là tín ngưỡng thờ Tứ Pháp.

  ...xem chi tiết

 • Thờ Tổ nghề để thể hiện lòng biết ơn

  Thờ Tổ nghề để thể hiện lòng biết ơn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Thờ tổ nghề là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề cho người dân.

  ...xem chi tiết