Bính Thân Khai

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1962 | Cật nhập lần cuối: 2/8/2016 8:46:46 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

(chấp bút đón Bính Thân)

Đồng hồ điểm hiệu mười hai lần

Ất Mùi vội cạn chén thời gian

Mỗi âm dài tựa tuần nguyệt mới

Khoảnh khắc giao thừa nhặt mà khoan.

Mở quan năng, mở lòng toang toác

Trịnh trọng – hớn hở đón Bính Thân.

thân động, thân tĩnh theo Thiên lệnh

tâm hòa, tâm giao Thiên Địa nhân.

Hòa Duyên

Khai Bút Đầu Năm

KHAI Thái tân xuân nguyện thái bình

BÚT đề thấm đậm nghĩa nhân sinh

ĐẦU đuôi mối Đạo hưng trần thế

NĂM tháng cơ Trời hiển Thánh linh

NHỊP thở Liên Tôn luôn ổn định

CẦU duyên Đối Thoại chẳng chông chinh

TÂM tâm chân thật khêu đèn huệ

GIAO cảm cùng nhau Thượng Đế tình.

THANH CĂN