Hội ngộ Liên tôn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1639 | Cật nhập lần cuối: 11/4/2019 3:28:51 PM | RSS

Sống ngày hội ngộ liên tôn,
Nhờ tin vào Đấng Càn Khôn vĩnh hằng.
Giúp cho tình nghĩa gia tăng,
Loại trừ khác biệt, chuyên chăm làm lành.

Chính nhờ biết sống cận thân,
Với bao kẻ khác bất phân đạo nào.
Nghĩa tình luôn được đề cao,
Bằng bao hành động: tặng trao điều lành.

Đây là cách thế góp phần,
Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp xinh.
Muôn loài được hưởng thái bình,
Chẳng còn gặp cảnh đệ huynh tương tàn.

Đồng thanh cất tiếng ca vang,
Tấu lên bản nhạc đầy tràn tình yêu.
Thế là đã đạt mục tiêu,
Cuộc đời nhân thế phong nhiêu ân tình.

Hội ngộ Liên tôn

Sống ngày Hội ngộ Liên tôn lần IX tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

Chúa nhật 27.10.2019
Hai Tê Miệt Vườn

----------------------------

Thơ liên quan: Đối thoại liên tôn

Hình ảnh Hội ngộ Liên tôn lần IX (27.10.2019)