Kết sổ Ất Mùi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1688 | Cật nhập lần cuối: 2/6/2016 3:53:59 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Tính sổ buồn vui của năm Mùi

Gom buồn một phía, một phía vui

Đóng gói vui buồn đem cân thử

Vui nhiều, buồn ít, lòng vui vui.

ắng lặng một đỗi, cộng lại sổ

nhỡ đâu còn sót mảnh ngọt bùi

bỗng nhiên tâm thần bừng khoái lạc

chẳng sổ, chẳng cân, Mùi quá vui!

Hòa Duyên