Thiên giới trần gian

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1786 | Cật nhập lần cuối: 2/24/2016 5:16:34 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nguyện ước tâm giao đạt vĩnh hòa

Ngôi Hai Đức Chúa ở cùng ta *

Trao ban Cứu Độ tình hưng phấn

Gửi tặng Thiên ân nghĩa đậm đà

Lời Chúa rao truyền điều nghiệm ứng

Tin Mừng phổ cập nhịp hoan ca

Thiên Đàng xuất hiện nơi trần thế

Nước Chúa ở ngay giữa mọi nhà.

Thiên giới trần gian

Jos. Hương Quê
ĐXT-Sài Gòn