Video

 • Tin Mừng CN V Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN V Phục Sinh A bằng hình ảnh

  5/11/2017 8:40:43 AM
 • Tin Mừng CN IV Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN IV Phục Sinh A bằng hình ảnh

  5/4/2017 8:55:05 AM
 • ĐGH công du tới Ai Cập: Tình huynh đệ (28.4.2017)

  ĐGH công du tới Ai Cập: Tình huynh đệ (28.4.2017)

  4/29/2017 8:26:29 AM
 • ĐGH tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar: Đối thoại (28.4.2017)

  ĐGH tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar: Đối thoại (28.4.2017)

  4/29/2017 8:20:43 AM
 • Tin Mừng CN III Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN III Phục Sinh A bằng hình ảnh

  4/27/2017 9:11:41 AM
 • Tin Mừng CN II Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN II Phục Sinh A bằng hình ảnh

  4/21/2017 10:03:23 AM
 • Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  4/15/2017 4:07:10 PM
 • Tin Mừng CN Phục sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Phục sinh A bằng hình ảnh

  4/12/2017 9:58:04 AM
 • Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vatican (13.4.2017)

  Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vatican (13.4.2017)

  4/15/2017 7:56:23 AM
 • Đại hội Giới trẻ Mùa Chay (8.4.2017)

  Đại hội Giới trẻ Mùa Chay (8.4.2017)

  4/9/2017 11:26:12 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Lá A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Lá A bằng hình ảnh

  4/5/2017 8:54:39 AM
 • Thập tự giá (The Cross) - Mục sư Billy Graham

  Thập tự giá (The Cross) - Mục sư Billy Graham

  4/4/2017 1:31:15 PM
 • ĐGH Phaolô VI và Thượng phụ Chính Thống giáo Athenagoras (1/1964)

  ĐGH Phaolô VI và Thượng phụ Chính Thống giáo Athenagoras (1/1964)

  3/16/2017 5:42:15 PM
 • Ngày này 4 năm trước - Habemus Papam!

  Ngày này 4 năm trước - Habemus Papam!

  3/13/2017 9:38:53 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 3/2017: Nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại

  Ý cầu nguyện tháng 3/2017: Nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại

  3/4/2017 4:51:42 PM
 • ĐGH Phanxicô khích lệ các cha sở Roma vượt thắng thái độ chủ bại

  ĐGH Phanxicô khích lệ các cha sở Roma vượt thắng thái độ chủ bại

  3/13/2017 9:10:52 AM
 • Tin Mừng CN II MC A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN II MC A bằng hình ảnh

  3/10/2017 9:22:42 AM
 • Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

  Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

  3/6/2017 5:12:13 PM
 • Bài giảng sau cùng của Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

  Bài giảng sau cùng của Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

  3/2/2017 2:33:57 PM
 • Tin Mừng CN I MC A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN I MC A bằng hình ảnh

  3/2/2017 8:49:23 AM
 • Tin Mừng CN VIII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VIII TN A bằng hình ảnh

  2/22/2017 8:53:21 AM
 • Tin Mừng CN VII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VII TN A bằng hình ảnh

  2/15/2017 3:18:34 PM
 • Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện với Mẹ Maria

  Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện với Mẹ Maria

  2/12/2017 2:08:56 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 2/ 2017: Tiếp đón người cần trợ giúp

  Ý cầu nguyện tháng 2/ 2017: Tiếp đón người cần trợ giúp

  2/10/2017 6:46:22 AM
 • 10 Lời di huấn của Thiên sứ Muhammad

  10 Lời di huấn của Thiên sứ Muhammad

  2/8/2017 7:59:23 PM
 • Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VI TN A bằng hình ảnh

  2/8/2017 9:46:05 AM
 • Ý nghĩa Quy Y - HT Thích Trí Quảng (1/2017)

  Ý nghĩa Quy Y - HT Thích Trí Quảng (1/2017)

  2/8/2017 10:58:29 PM
 • Người nước ngoài trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam

  Người nước ngoài trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam

  2/2/2017 4:13:27 PM
 • Tết cổ truyền tộc người Tà Mun

  Tết cổ truyền tộc người Tà Mun

  1/23/2017 8:41:55 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  Ý cầu nguyện tháng 1/ 2017: các Kitô hữu cùng nhau phục vụ con người

  1/16/2017 8:37:38 AM
Trang: 8 / 12 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11