Colombia: ĐGH dâng lễ kính thánh Peter Claver (9.9.2017)