ĐGH Phanxicô: Học cầu nguyện trong thinh lặng, chiêm ngắm