GH Phật giáo kêu gọi mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh