Liên khúc Trông Cậy Chúa và Sống Trong Niềm Vui- Gia Ân