Pháp thoại HT. Thích Trí Quảng gửi đến Tăng Ni, Phật tử