Phát biểu dịp lễ Giáng Sinh tại Tt Bàu Sen (24.12.2017)