Thánh Tòa VV Huỳnh Quang Sắc: Lễ hội ca ngợi hồng ân TC (17.12.2017)new