TTMV: Đêm Thánh ca "Tình yêu dâng cao" (15.12.2017)