Ý cầu nguyện tháng 03/2020: Tín hữu Công giáo tại Trung Quốc