Ý cầu nguyện tháng 12/2017: Cầu nguyện cho các bậc cao niên