Nhường nhịn lẫn nhau

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2523 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hàng thứ ba, trong những giới răn thiêng liêng nhất được giáng bút trong Bản Thiên mệnh Hồng ngọc, bởi Đấng Vô hình, có mặc khải thi ca sau đây:

 

HỠI ANH EM!


Các ngươi hãy nhường nhịn lẫn nhau

và đừng nặng tình với thế giới trần tục.

Đừng tự kiêu trong danh dự, và đừng

xấu hổ trong cơn thất thế. Này! Ta đã

tạo sinh tất cả từ cát bụi và Ta sẽ lại trả

tất cả về cát bụi.

 

Lời Đức Baha’u’llah n Ngôn,

Câu 48, phn tiếng Ba-tư


 

Trong Ngày này,  mọi con mắt nên tìm điều gì

 

giúp quảng bá Chánh Đạo của Thượng Đế một

 

cách tốt nhất. Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu

 

làm chứng cho Ta! Trong Ngày này, không có gì

 

gây ton hại lớn lao cho Chánh Đạo bang sự

 

chia rẽ, xung đột, bất hoà, ly gián và hờ hững

 

giữa những người thân yêu Thượng Đế.

 

 

 

Trích Thánh Thư Đức Baha’u’llah, tr. 9Thư tháng Baha’i, số 168 (6/2012), tr. 4-5