Quan niệm về Hạnh phúc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3094 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ai cũng khát mong Hạnh phúc, nhưng quan niệm của mỗi người về Hạnh phúc thường khác nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo và suy tư với vài danh nhân, đồng thời đối chiếu với cái nhìn về Hạnh phúc của bản thân mình.


- Happiness depends upon ourselves.

Hạnh phúc do ở nơi chúng ta

Le bonheur est bien un présent divin
Hạnh phúc đúng là món quà của Thượng Đế
                                                              Aristotle (384 BC - 322 BC)

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém..
                                                                                                       Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values.
Hạnh phúc là trạng thái của ý thức bắt nguồn từ sự thực hiện được các giá trị của chính mình.
                                                                                                                     Ayn Rand (1905 - 1982)

 

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi những gì ta nghĩ, những gì ta nói, và những gì ta làm đều hòa hợp với nhau.
                                                                                                                Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years.

Nếu trên thế giới hiện nay, số người muốn chính mình có hạnh phúc nhiều hơn số người muốn người khác không có hạnh phúc, thì có lẽ trong vài năm nữa trái đất sẽ là thiên đàng.

De toutes les formes de prudence, la prudence en amour est peut-être celle qui est la plus fatale au vrai bonheur

Trong mọi hình thức của sự thận trọng, sự thận trọng trong tình yêu có thể giết hạnh phúc thật sư
                                                                                                                  Bertrand Russell (1872 - 1970)

If we cannot live so as to be happy, let us least live so as to deserve it.
Nếu chúng ta chưa thể sống để có hạnh phúc, cũng nên ráng sống để xứng đáng được hạnh phúc.
                                                                                                                   Immanuel Hermann Fichte

                                                                                                                                                      NCTG Sưu tầm