Tìm hiểu Đạo giáo (25)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2017 | Cật nhập lần cuối: 8/29/2016 9:35:01 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

(tiếp theo)

Những loại vật dụng nào dùng trong nghi lễ cúng bái và cầu kinh Đạo giáo?

Tìm hiểu Đạo giáo (25)Danh sách đặc biệt về các vật dụng có phần hơi khác biệt giữa các trường phái và tông phái. Đây là vài dụng cụ nghi lễ quan trọng nhất của trường phái Thiên Sư. Trước tiên và đứng đầu là các loại bùa được viết dưới dạng mật ngôn/thần chú (mantra) tượng trưng cho bản hợp đồng giữa thần thánh và những con người tham dự vào cuộc trao đổi nghi lễ. Chỉ chuyên viên nghi lễ mới đủ tư cách viết bùa chú. Những người mang bùa thường nghĩ về chúng như những bảo đảm được thần thánh trợ giúp.

Trừ tà có là hình thức quan trọng trong tập tục Đạo giáo không?

Nhiều nghi thức Đạo giáo được lập nên để xua trừ, kiềm chế, hoặc bình ổn các tà thần hay quấy nhiễu.

Tôn kính tổ tiên là gì và nó liên quan với Đạo giáo hoặc Truyền thống Cộng đồng Trung Hoa (TTCĐTH) ra sao?

Việc duy trì sự hiệp nhất mối quan hệ của con người với tổ tiên là một trong những dấu xác nhận tiêu chuẩn của cuộc sống tôn giáo và xã hội Trung Hoa. Lý do của việc này thì nhiều: biểu lộ lòng thương tiếc, hỗ trợ người quá cố khi phải chiến đấu trong cõi chết, mong mỏi phúc lộc, cảm nghiệm tình gắn bó chặt chẽ trong gia tộc, tỏ bày lòng thương yêu đối với người đã qua đời. Trên bàn thờ gia tiên có những tấm bia khắc ghi tên của thân nhân đã từ trần. Rồi hằng năm đi viếng mộ trong dịp “Thanh Minh” (ching ming).

Bói toán có là hình thức quan trọng đối với các tín đồ Đạo giáo và những người sống theo TTCĐTH không?

Bói toán là hình thức quan trọng đối với Đạo giáo và TTCĐTH. Từ lâu trước khi có Đạo giáo-truyền thống, người Trung Hoa đã thực hành bói toán qua các vì sao, cọng cỏ thi (yarrow stick), thẻ xăm, mu rùa, nhằm giải thích các sự kiện hoặc các điềm trời hay đất, và tiên đoán số mệnh cá nhân. Bói trời để diễn dịch những việc có liên quan tới bệnh tật và sức khỏe, vận may, gia cảnh, và tính cách. Bói đất sử dụng một bảng bói đất (geomantic compass) phức tạp để giúp những người hành một nghề nào đó biết cách sắp xếp cuộc sống sao cho hài hòa với các lực thiên nhiên, vì mọi sự kiện thông thường trong đời sống của từng người đều có những ý nghĩa tiềm ẩn. Có lẽ những hình thức bói toán quan trọng và phổ biến nhất là những dạng giúp con người biết về số mệnh riêng của họ. Một cách tập trung vào việc xem tướng mạo, chẳng hạn những nét đặt trưng của khuôn mặt hoặc chỉ tay.

(còn tiếp)

John Renard
Tri thức tôn giáo qua các vấn nạn và giải đáp, NXB Tôn giáo, 2005, tr.444-445.

---------------------------------------

Tìm hiểu Đạo giáo (1)

Tìm hiểu Đạo giáo (2)

Tìm hiểu Đạo giáo (3)

Tìm hiểu Đạo giáo (4)

Tìm hiểu Đạo giáo (5)

Tìm hiểu Đạo giáo (6)

Tìm hiểu Đạo giáo (7)

Tìm hiểu Đạo giáo (8)

Tìm hiểu Đạo giáo (9)

Tìm hiểu Đạo giáo (10)

Tìm hiểu Đạo giáo (11)

Tìm hiểu Đạo giáo (12)

Tìm hiểu Đạo giáo (13)

Tìm hiểu Đạo giáo (14)

Tìm hiểu Đạo giáo (15)

Tìm hiểu Đạo giáo (16)

Tìm hiểu Đạo giáo (17)

Tìm hiểu Đạo giáo (18)

Tìm hiểu Đạo giáo (19)

Tìm hiểu Đạo giáo (20)

Tìm hiểu Đạo giáo (21)

Tìm hiểu Đạo giáo (22)

Tìm hiểu Đạo giáo (23)

Tìm hiểu Đạo giáo (24)