• Nhận thức giáo lý Học Phật Tu Nhân của Phật giáo Hòa Hảo

   Nhận thức giáo lý Học Phật Tu Nhân của Phật giáo Hòa Hảo

   6/6/2016 4:24:47 PM

   “Muốn làm tròn Nhân Đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết hãy tránh Tam nghiệp và chừa Thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ.” (“Luận về tam nghệp”)

   ...xem chi tiết

  • Phổ truyền Giáo lý một đạo sự đặc biệt quan trọng

   Phổ truyền Giáo lý một đạo sự đặc biệt quan trọng

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Khắc ghi lời căn dặn đó, người tín đồ PGHH ngoài việc học, hành theo giáo lý của Đức Thầy, bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở đâu cũng tạo mọi điều kiện để phổ truyền giáo lý kể cả những trường hợp khó khăn nhất...

   ...xem chi tiết

  • Đồng tâm hiệp lực

   Đồng tâm hiệp lực

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Cùng sống chung trong một gia đình, một tổ chức hay một cộng đồng dân tộc … muốn được ổn định và phát triển thì con người phải xem nhau như anh em ruột thịt, thật sự thấu hiểu rồi thông cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thuận lợi trên tinh thần lợi ích chung.

   ...xem chi tiết

  • Giá trị di sản văn hóa và những đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo đối với xã hội Việt Nam

   Giá trị di sản văn hóa và những đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo đối với xã hội Việt Nam

   2/3/2016 8:53:28 AM
   PGHH chủ trương không chấp nhận mê tín dị đoan, không coi bói, không dâng cúng chè xôi thực phẩm cho Phật, không đốt vàng mã, giấy tiền. Tín đồ cúng Phật không có gì khác ngoài nước lạnh tượng trưng cho sự trong sạch...

   ...xem chi tiết

  • Giữ lời hứa

   Giữ lời hứa

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Cuộc sống cứ mãi trôi, dòng đời cứ tiếp diễn bao nhiêu bộn bề của cuộc sống khiến cho ta quên đi những gì mình vừa suy nghĩ, vừa nói… Tai hại nhất là làm ta quên đi những lời hứa...

   ...xem chi tiết

  • “Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình”

   “Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình”

   2/3/2016 8:53:28 AM
   ... Ta có thể hiểu mở rộng thêm “thiện” chính là “tánh bổn thiện” trong Tam Tự Kinh. “Thiện” mà Đức Thầy khuyên “hãy treo” ở đây thiển nghĩ không đơn thuần là “thiện ác”. “Thiện”,cũng có thể đó là hình dung từ, là từ ngữ ca ngợi, tán thán trong chân lý “toàn thiện, toàn mỹ”...

   ...xem chi tiết

  • Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn vững niềm tin tiến bước

   Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn vững niềm tin tiến bước

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nhìn lại tiến trình lịch sử của nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) đến nay đã ngót 74 năm. Trong chặng đường tồn tại và phát triển đó PGHH đã từng nếm trải muôn ngàn khó khăn chướng ngại.

   ...xem chi tiết

  • Chỉ hết đau khổ khi ta sống bình thường

   Chỉ hết đau khổ khi ta sống bình thường

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Sống trên đời ai cũng mưu cầu hạnh phúc và không thích khổ đau, nhưng đâu là hạnh phúc thật sự? Có nhiều tiền của, danh vị cao, học thức rộng, tình yêu… có phải là hạnh phúc đích thực chưa?...

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu ý nghĩa câu giảng của Đức Thầy “Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành”

   Tìm hiểu ý nghĩa câu giảng của Đức Thầy “Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành”

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tương quan giữa Tín - Nguyện - Hành là tương quan tất yếu. “Bởi vì hễ không có Nguyện và Hành, thì chẳng được gọi là chân Tín. Hễ không có Hành và Tín, chẳng được gọi là chân Nguyện. Hễ không có Tín và Nguyện, chẳng được gọi là chân Hành...

   ...xem chi tiết

  • Thuyền giác

   Thuyền giác

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Hai chữ thuyền giác ghép chung lại với nhau thành một thuật ngữ chỉ cho trí huệ, là năng lực hiểu biết, nhận xét đánh giá chính xác một sự vật một hiện tượng từ hình tướng bên ngoài đến những sự trừu tượng của nội tâm...

   ...xem chi tiết

  • Suy nghĩ về luật nhân quả

   Suy nghĩ về luật nhân quả

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Hầu hết tín đồ đạo Phật ai cũng đều biết khái quát về luật nhân quả như “Gieo gió gặt bão”, “Làm hiền gặp lành”… Quy luật tự nhiên nầy luôn vận động trong thế giới hiện tượng, có cả cuộc sống của chúng ta, mặc dù ta biết hay không...

   ...xem chi tiết

  • Tu cầu

   Tu cầu

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trong Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có nhiều chỗ Đức Thầy đề cập đến hai chữ “tu cầu”. Vậy tu cầu có phải là chỉ cầu ơn trên ban cho, hay còn ý nghĩa khác. Có đúng theo lộ trình giác ngộ mà giáo lý đã vạch ra chăng?

   ...xem chi tiết

  • Vấn đề ăn chay theo Phật giáo Hòa Hảo

   Vấn đề ăn chay theo Phật giáo Hòa Hảo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   PGHH, với cách ăn chay hoàn toàn không ăn thịt cá, phù hợp với giáo lý từ bi của Đức Phật và không chấp nhận góc độ cực đoan...

   ...xem chi tiết

  • Con gái Đức Phật

   Con gái Đức Phật

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo Phật với giáo lý giác ngộ và bình đẳng, đã tạo ra các bậc thánh tăng - thập đại đệ tử, và chư vị thánh ni, các cận sự nữ đặc biệt khả kính - họ là “con gái Đức Phật”...

   ...xem chi tiết

  • “Tâm trần tục còn phân nhân ngã”

   “Tâm trần tục còn phân nhân ngã”

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Dẫu biết “hữu thân hữu khổ” nhưng có được thân người là điều quan trọng, bởi có thân mới có tri, có hành và có tri hành (sinh hoạt), mới có Quốc gia xã hội. Cho nên quan niệm người xưa cho là “nhân thân nan đắc”.

   ...xem chi tiết

  • Nghi vấn và giải đáp nghi vấn, mấy vấn đề cần được quan tâm

   Nghi vấn và giải đáp nghi vấn, mấy vấn đề cần được quan tâm

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trong dòng chảy không ngừng của thời gian, nghi vấn và giải đáp nghi vấn được kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ tín đồ đã nỗ lực phấn đấu, vừa nghiên cứu, rèn luyện, học tập vừa đảm trách vai trò truyền bá giáo pháp học Phật tu Nhân.

   ...xem chi tiết

  • Giới Luật của Phật giáo Hòa Hảo

   Giới Luật của Phật giáo Hòa Hảo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Một đất nước muốn thái bình thạnh trị căn bản là toàn dân phải chấp hành luật pháp nghiêm minh. Đạo Phật sở dĩ được quảng bá và truyền thừa lâu dài trên thế gian cũng chính nhờ giới luật...

   ...xem chi tiết

  • Buông bỏ và giải thoát

   Buông bỏ và giải thoát

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đâu phải ai muốn buông là bỏ được đâu? Chính tham sân si, cố chấp, thất tình lục dục, nghiệp chướng nhiều đời, là những chiếc vòi bạch tuộc, cuốn hút, lôi kéo, cám dỗ làm cho ta say đắm tục trần không rời xa được...

   ...xem chi tiết

  • Bền lòng

   Bền lòng

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trong cuộc sống, dù việc đời hay đạo, để đi đến thành công ta phải vượt qua khó khăn, trở ngại. Do đó bền lòng để hành động là điều không thể thiếu. Tuy nhiên để việc bền lòng được kết quả tốt, trước hết ta cần phải dùng trí tuệ xác định mục tiêu - mang tính khả thi...

   ...xem chi tiết

  • Phật giáo Hòa Hảo

   Phật giáo Hòa Hảo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo Phật giáo Hòa Hảo được Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng tại miền Nam vào thập niên 30. Tháng 5/1999, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chấp thuận cho PGHH được sinh hoạt bình đẳng như các tôn giáo khác, đạo Phật giáo Hòa Hảo có giáo lý, giới luật...

   ...xem chi tiết

  • Phước đức và Công đức

   Phước đức và Công đức

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Có một số người quan niệm rằng nỗ lực làm điều thiện ích thì có “phước đức” và có vô lượng “công đức”. Thật ra phước đức và công đức là hai phạm trù khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào?...

   ...xem chi tiết

  • Sáu nẻo luân hồi bên ngoài và ở trong ta

   Sáu nẻo luân hồi bên ngoài và ở trong ta

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Chúng sanh nói đủ thì có đến sáu loài: Thiên, Nhơn, A Tu la, Súc sanh, Ngạ quỷ và Địa ngục. Đức Thầy nói “Dù Tiên, Phàm, Ma, Quỷ, Súc Sanh” trên văn tự thì chỉ có 4 loài mà thôi, bởi Tiên (Thiên), Phàm (Nhơn), Ma Quỷ (Ngạ quỷ,) Súc Sanh (Súc sanh) chứ làm sao mà có tới 5 loài?...

   ...xem chi tiết

  • Đức Giáo Chủ và Sứ mạng thiêng liêng

   Đức Giáo Chủ và Sứ mạng thiêng liêng

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tất cả các vị giáo chủ xưa nay đều cho thấy vị trí của họ trong mối tương quan với Thượng Đế cũng như sứ mạng thiêng liêng của họ ở thế gian nầy. Tất nhiên vị trí và sứ mạng thiêng liêng đó chúng ta chỉ có thể biết được khi nào chính vị giáo chủ ấy mặc khải cho ta...

   ...xem chi tiết

  • Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng Đại lễ 18/5 năm Quý Tỵ

   Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng Đại lễ 18/5 năm Quý Tỵ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đại lễ 18/5 Kỷ niệm 74 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH tại An Hòa Tự, Tổ Đình Đức Giáo Chủ và 369 điểm tổ chức Lễ của 18 tỉnh, thành phố đã được triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần...

   ...xem chi tiết

  • Pháp môn niệm Phật sự hành trì theo giáo lý PGHH

   Pháp môn niệm Phật sự hành trì theo giáo lý PGHH

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Theo lời Phật huyền ký trong kinh Đại Tập “Mạt pháp ức ức nhơn tu hành, hãn nhứt đắc đạo, chỉ y niệm Phật pháp môn, đắc liễu sinh tử ” (Thời mạt pháp nhiều người tu hành, nhưng ít có người đắc đạo, chỉ y theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi).

   ...xem chi tiết

  • Hành “CHÁNH TƯ DUY” theo giáo lý Phật giáo Hoà Hảo

   Hành “CHÁNH TƯ DUY” theo giáo lý Phật giáo Hoà Hảo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Con đường giải thoát khổ đau để được an vui vĩnh cửu trong giáo lý PGHH được quy tập nơi Bát Chánh đạo. Trong đó sau Chánh kiến là Chánh tư duy...

   ...xem chi tiết

  • Người hiền

   Người hiền

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Khai sáng Phật giáo Hoà Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng ngôn từ của người Việt, quy nguyên Phật pháp, kết hợp tư tưởng “Khổng - Lão” đã tạo nên giáo lý “học Phật - tu Nhân” dạy tín đồ nếu “Muốn về cõi Phật” thì phải “Lập thân cõi trần”, được đa số tín chúng ngưỡng mộ và trì hành nghiêm cẩn.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu và thực hành giáo lý

   Tìm hiểu và thực hành giáo lý

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo Phật nói chung và đạo Phật giáo Hòa Hảo nói riêng đều là nền đạo thực hành. Muốn thực hành đúng thì trước hết phải hiểu biết giáo lý, những giáo huấn của Đức Phật, Đức Thầy một cách đúng đắn, rành mạch.

   ...xem chi tiết

  • Hành Chánh nghiệp theo giáo lý PGHH

   Hành Chánh nghiệp theo giáo lý PGHH

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trong bài “NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT CỦA KẺ TU HIỀN” Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác định: “… Toàn thể trong Đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu Nhân vậy”. Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài hạnh đạo tu Nhân của người tín đồ PGHH rồi kết luận rằng đạo nầy không có con đường giải thoát e quá vội vàng...

   ...xem chi tiết

  • Tình thương và lòng từ bi

   Tình thương và lòng từ bi

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Sống ở trên đời, muôn loài đều cần có tình thương.Tình thương làm cho con người gần gũi thân quen, thông cảm nhau hơn. Tình thương sẽ là tiếng đàn muôn điệu cao vút tuyệt vời khi phát triển thành lòng từ bi.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Xem toàn bộ

 • Xem toàn bộ

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (22)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (22)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trong bài "Cách thờ phượng, hành lễ và sự ăn ở của một tín đồ PGHH", viết tại Sài Gòn vào đầu năm 1945, Huỳnh Phú Sổ, khi đó chỉ mới 26 tuổi, đã có những nhận định dứt khoát, minh bạch và những cải cách quan trọng, mạnh dạn như sau...

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (21)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (21)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nội dung giáo lý Huỳnh Phú Sổ giảng dạy chính là đạo Phật căn bản và nguyên thủy. Nhưng ông đã đi xa hơn, vươn tới Phật Giáo đại Thừa với giáo lý Học Phật Tu Nhân mà Tứ ân là nền tảng.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (20)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (20)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đức Huỳnh Giáo chủ đã nắm vững tinh yếu này của Phật đạo và tập trung nhiều nổ lực trong việc rao giảng luân lý đạo đức Phật giáo, lấy đó làm giềng mối, nền tảng tinh thần cho cuộc sống.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (19)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (19)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nhơn duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã nên làm cho người phải tăm tối mê say, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (18)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (18)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Bây giờ ta thử so sánh sự diễn giải bát chánh đạo của Huỳnh Phú Sổ với sự diễn giải của đại đức Tích Lan Narada Maha Thera, một học giả Phật Giáo nổi tiếng được công nhận khắp thế giới, trong cuốn The Budda And His Teachings, và được chuyển ra Việt ngữ bởi Phạm Kinh Khánh là "đức Phật Và Phật Pháp".

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (17)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (17)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Phú Sổ cũng đã dành một phần quan trọng để trình bày về bát chánh đạo như sau và diễn giảng rộng hơn, dài hơn rất nhiều so với lời dạy của đức Phật trong kinh Chuyển Pháp Luân...

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (16)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (16)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Phú Sổ đã giảng dạy cho tín đồ một nội dung Phật pháp rất gần gũi, rất trung thực, đến độ phải nói là thống nhất và hợp nhất, với Phật giáo nguyên thủy mà đức Phật đã giảng dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài. Đó là con đường trung đạo, tam nghiệp, tứ diệu đế, tự vô lượng tâm, tứ ân, ngũ giới, lục độ, bát chánh đạo, thập thiện, thập nhị nhân duyên.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (15)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (15)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Giáo Chủ không những có tư tưởng lớn, viễn kiến xa rộng, mà còn có nhân cách lớn và tâm hồn thênh thang như hư không, cả khi ông dấn thân vào hoạt động chính trị. Thật là điều hy hữu trong thế kỷ này.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (14)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (14)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Dù Huỳnh Phú Sổ là một triết gia, theo The New Encyclopaedia Britannica, dù ông là một nhà tư tưởng đã đề cập đến nhiều lãnh vực một cách thông thái, uyên bác, dù ông là một nhà Phật học đã đưa ra được cả một hệ thống tư tưởng Phật học bao quát, mới lạ, làm nền tảng cho một cuộc cách mạng Phật giáo, có giá trị thời đại hơn hẳn các nhà Phật học đương thời...

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (13)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (13)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Phú Sổ tiếp nối truyền thống Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đời Trần mang đặc chất Phật giáo Việt Nam chân truyền, nhập thế tích cực, yêu nước cao độ, thuần túy dân tộc, hưng thịnh sâu rộng trong nhân gian. ông đã tiếp nối giòng sinh mệnh Việt Phật, khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo, ...

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (12)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (12)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Phú Sổ, trong rất nhiều tác phẩm, đều tự xưng là "bần tăng", "tăng sĩ", và đã thật sự sống một cuộc đời đạo hạnh như một người xuất gia: ăn chay, không lập gia đình, không yêu thương, dành hết mọi thời gian cho việc sáng tác, diễn dịch kinh sách, truyền đạo, giảng dạy tín đồ. Ông làm một thánh tăng, một người trọn đời hiến dâng cho việc truyền bá Phật pháp và cứu độ chúng sanh.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (11)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (11)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Theo sự chỉ dạy của ông, tín đồ PGHH chỉ đặt trong nhà một cái bàn thờ, trên thờ Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, Anh Hùng Dân Tộc, dưới thờ tổ tiên cha mẹ đã qua đời. Không có hình, tượng, chuông, mõ, chỉ thờ một tấm trần điều màu đà, biểu tượng hòa hợp màu sắc, tượng trưng cho màu dân tộc và theo truyền thống Thiền VN.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (10)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (10)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ông không lập thuyết, không đưa ra một ý thức hệ cũng không viết những bài diễn văn dài dòng, hoa mỹ. đặc biệt hơn tất cả giáo chủ, hiền triết khác, ông chỉ giảng đạo bằng thơ, thơ lục bát và các thể thơ đượm màu sắc dân tộc khác.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (9)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (9)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Với giáo lý và phương pháp tu hành giản dị, thích hợp căn cơ, trình độ của đại đa số nông dân hiền lành chất phác nên số tín đồ đến quy y thọ giới ngày càng đông, tạo thành một phong trào tôn giáo rộng lớn khắp miền Nam.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (8)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (8)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Về căn bản, tư tưởng Huỳnh Phú Sổ là sự tiếp nối trung thực, trong sáng và rực rỡ 2.000 năm tư tưởng Phật Giáo Việt Nam, một nền Phật Giáo dân tộc đặc thù, hòa lẫn và bất khả phân ly với truyền thống Việt Nam, để trở thành tư tưởng Việt Phật hay Phật Việt.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (7)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (7)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Huỳnh Phú Sổ tự nhận mình là một đệ tử trung thành của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ cũng dạy "Ta thứ người, người thứ ta". Tôi tha thiết mong quý vị độc giả và mọi người Việt Nam hãy áp dụng lời dạy này của đức Phật Thích Ca và của Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ để tha thứ nhau, hòa giải nhau và thương yêu nhau.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (6)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (6)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Các nhà ái quốc chơn chánh trong nước mặc dầu nhận Thầy là một nhà ái quốc, nhưng không hề cùng hiệp chung với Thầy dưới danh Nghĩa PGHH để lo việc quốc gia, bởi lẽ anh em ấy không tu hành như mình, hoặc giả đã có đạo rồi thì không thể bỏ đạo quy y PGHH. Vì vậy Thầy phải tổ chức chánh đảng để anh em ấy có điều kiện tham gia. Họ chỉ phải giữ kỷ luật của đảng mà thôi, còn tôn giáo thì riêng ai nấy giữ...

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (5)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (5)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Số tín đồ và ảnh hưởng của Huỳnh Phú Sổ càng ngày càng gia tăng trong chưa đầy một năm kể từ ngày khai đạo và trở thành một phong trào tín ngưỡng mạnh mẽ, rộng lớn làm cho Thực Dân Pháp phải lo ngại.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (4)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (4)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Sự liên hệ chặt chẽ, bất khả phân ly giữa Phật Giáo Việt Nam cận đại và Phật Giáo Hòa Hảo, cũng như giữa đức Phật và tăng, ni, Phật tử Việt Nam với cư sĩ và đồng thời là giáo chủ Huỳnh Phú Sổ có thể được chứng minh và cô động trong một câu nói của chính Huỳnh Phú Sổ: "đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của đức Phật Thích Ca".

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (3)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (3)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Là một trong những người tiền phong và lãnh đạo của phong trào chấn hưng Phật Giáo, thiền sư Thiện Chiếu đã đóng góp hăng say, sôi nổi, bằng hành động cũng như bằng các tác phẩm Phật học. Ông là người đã góp công lớn lao trong việc truyền bá đạo Phật đến giới thanh niên, trí thức.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (2)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (2)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ông Thích Thiện Chiếu, con người yêu đạo Pháp thiết tha và con người yêu quê hương sôi nổi đã hòa nhập làm một bất khả phân ly. Ở ông, con người lý tưởng lý thuyết sâu sắc nhưng bốc lửa và con người hành động, dấn thân kiên trì, cuồng nhiệt cũng là nhất quán và không thể tách rời.

   ...xem chi tiết

  • Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (1)

   Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật giáo thời đại (1)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ta phải đứng trên một đỉnh núi cao, mới hy vọng nhìn thấy những cái gì chưa ai nhìn thấy, những cái gì nằm khuất sau dãy núi cao. đó có thể là những dãy núi cao hơn, hay là một đại dương mênh mông hay là một bình nguyên rực rỡ...

   ...xem chi tiết

  • Đức Huỳnh Giáo Chủ (3) - Ra Tế Độ

   Đức Huỳnh Giáo Chủ (3) - Ra Tế Độ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Chương III: Ra Tế Độ... Từ chỗ nghi ngờ phát sanh lòng tin tưởng (Nghi sanh tín). Đức tin đó càng ngày càng tăng trưởng là do hành động hay phương pháp chữa trị của Đức Huỳnh Giáo Chủ...

   ...xem chi tiết

  • Đức Huỳnh Giáo Chủ (2) - Thân thế

   Đức Huỳnh Giáo Chủ (2) - Thân thế

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đức Huỳnh Giáo Chủ, tên tộc là Huỳnh Phú Sổ, sanh tại làng Hòa Hảo một thôn nằm trên Bắc ngạn sông Vàm Nao, thuộc Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc, ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tính ra nhằm ngày 15 tháng giêng năm 1919.

   ...xem chi tiết

  • Đức Huỳnh Giáo Chủ (1) - Bối cảnh Xã hội

   Đức Huỳnh Giáo Chủ (1) - Bối cảnh Xã hội

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Cứ theo thông lệ, các bực Thánh nhơn hay các đấng cứu thế lâm phàm, luôn luôn phải hội ít nhất ba điều kiện sau đây: 1. Thời cơ hay vận mạng của quốc gia mà bực Thánh nhơn chọn lâm phàm có đúng lúc cần đến sự giúp đỡ của Thánh nhơn để dạy dỗ nhơn dân chưa? 2. Hoàn cảnh có thuận tiện cho sự xuất hiện của Thánh nhơn chưa ? nghĩa là một xã hội băng hoại đang cần đến Thánh nhơn cứu vãn...

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ