• Nghê - Linh vật thân quen

   Nghê - Linh vật thân quen

   11/23/2016 4:03:14 PM

   Ở Việt Nam, nghê là con vật linh, là biểu tượng của trí tuệ, quyền uy, dũng mãnh, tôn nghiêm, linh thiêng, nhanh nhẹn, trung thực và may mắn...

   ...xem chi tiết

  • Về mẫu người quân tử

   Về mẫu người quân tử

   10/24/2016 10:58:08 AM

   Thuyết Tam Tài là duy tâm. Thuyết Tam Tài cũng vẽ ra một mẫu người, và con người đó bao giờ cũng vừa mang cái xung khắc, vừa cái hòa hợp. Cái đối chứng của con người bao giờ cũng mang cái xung khắc và cái hòa hợp đó... Con người đó có thể diễn tả là sống chung với thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, thú dữ ở với chiên bò…

   ...xem chi tiết

  • Từ Tam Tài học thuyết hợp tụ đến Kitô giáo, đạo của tương lai

   Từ Tam Tài học thuyết hợp tụ đến Kitô giáo, đạo của tương lai

   10/21/2016 11:02:49 AM

   Sự hợp tụ mà hiền triết Phương Đông đã sống thực là quý hóa. Nhưng để đưa nó tới sự hoàn mỹ và siêu thăng, thần thánh, vượt trên mọi khả năng suy tưởng của con người, thì chỉ có Thiên Chúa thành người, qua mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Ngài, mới thực hiện nổi cho chúng ta, cho tất cả mà thôi.

   ...xem chi tiết

  • Lý thuyết Tam Tài Đông Phương (2)

   Lý thuyết Tam Tài Đông Phương (2)

   10/19/2016 10:57:19 AM

   Thiên địa nhân là Tam hợp thể (trinaire) luôn luôn có nhau, để tạo thành nhịp Thái hòa cho vũ trụ. Sự tương liên đó chính là đạo Tam Tài. Thiên mà thiếu Địa và Nhân, sẽ không phát huy ra được gì.

   ...xem chi tiết

  • Lý thuyết Tam Tài Đông Phương (1)

   Lý thuyết Tam Tài Đông Phương (1)

   10/17/2016 9:37:34 PM

   Đi sâu vào lý thuyết Kinh Dịch và các nho gia dịch lý, chúng tôi nghiên cứu, thâu thập, để bố cục thành một hệ thống triết lý, mệnh danh là triết lý Tam Tài, như một phần tư duy của Nho học Việt Nam.

   ...xem chi tiết

  • Đạo tại Tâm

   Đạo tại Tâm

   10/6/2016 9:59:31 AM

   Người ta hiểu “đạo tại tâm” nhiều cách khác nhau, đôi khi trái ngược nhau. Có người hiểu Đạo là giữ trong lòng chứ không cần thiết phải phô trương bên ngoài. Người khác lại hiểu giữ đạo cốt ở tâm hồn, còn cái bề ngoài chỉ là phụ thuộc, có cũng được, không có cũng chẳng quan trọng.

   ...xem chi tiết

  • Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Phật ở Việt Nam

   Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Phật ở Việt Nam

   9/26/2016 10:08:10 AM

   “Việc tôn kính đa thần của người Việt tạo thành một sự pha trộn thờ kính rất đa dạng: thờ ông bà tổ tiên hay vong linh của họ. Nơi thờ tự chính là từ đường cũng có thể đơn giản là một bàn thờ đặt ngay trong nhà ở; thờ Phật thì ở chùa;...

   ...xem chi tiết

  • Tâm Đạo trong Việt triết: biện chứng Tài Nhân-Nhân Tài trong tư tưởng Nguyễn Du

   Tâm Đạo trong Việt triết: biện chứng Tài Nhân-Nhân Tài trong tư tưởng Nguyễn Du

   2/28/2016 1:10:26 PM

   Luận văn này là một phần trong Chương trình Nghiên cứu về "Đặc Điểm Tư duy và Lối sống của Người Việt Nam hiện nay và Những vấn đề đặt ra trước yêu cầu của Đổi mới và Hội nhập quốc tế” do Viện Triết Học thực hiện.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (19) - Từ Minh Triết tới Sứ Điệp

   Sứ điệp Trống Đồng (19) - Từ Minh Triết tới Sứ Điệp

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Phần đông các học giả nghiên cứu Việt Nho đều cho đó là một nền Minh triết. Tuy nhiên Minh triết là gì, bí quyết ở đâu chưa được bàn đến ít ra cách có hệ thống mạch lạc. Đó sẽ là mục tiêu của chương này. Để tránh lối định nghĩa tiên thiên ta hãy đi một đường hậu cứ, hậu kiểm kê xem Việt Nho có những nét đặc trưng nào để đáng được học giả tặng huy hiệu Minh triết.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (18) - Ở đời

   Sứ điệp Trống Đồng (18) - Ở đời

   2/3/2016 8:53:28 AM
   “Ở Đời” là một việc hi hữu mới được triết học khám phá từ ít lâu nay. Kết quả cuộc khám phá này là những chữ viết nối nhau “ở-trong-thế-giới”, être–au-monde. Mấy nét nối đó biểu lộ sự sợ hãi khi nhân ra con người bấy lâu nay là con người sống bơ vơ không liên hệ chi với trời đất, và nay nhận ra đó là tai họa, nên khi viết phải dùng lu bù nét nổi: sơ con người lại bật ra khỏi thế giới nữa.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (17) - Từ triết học cơ khí đến triết lý cơ thể

   Sứ điệp Trống Đồng (17) - Từ triết học cơ khí đến triết lý cơ thể

   4/13/2024 3:26:10 PM

   Giữa hai nền triết lý Đông Tây có một sự khác biệt nền tảng nằm trong hai cặp chữ cơ khí và cơ thể. Sự dị biệt dễ nhận thấy hơn cả trong quan niệm của Tây phương về con người được đổ khuôn theo sự vật, nên có triết lý cơ khí, Việt Nho quan niệm con người theo vũ trụ chi tâm, nên có triết lý cơ thể. Sự khác biệt nền tảng này thực ra cũng chỉ là hệ luận do quan niệm chữ thời của mỗi bên được áp dụng vào người.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (16) - Triết lý ca vũ trong Trống Đồng Ngọc Lữ

   Sứ điệp Trống Đồng (16) - Triết lý ca vũ trong Trống Đồng Ngọc Lữ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Bởi bản chất ca vũ là tiết nhịp, đó cũng là bản chất của thời gian. Thời gian là chi ta đâu có biết, ta chỉ biết được gián tiếp của tiết nhịp của nó tức của sự đổi thay sáng tối, xuân hạ, thu đông; một lên một xuống, một xuất một nhập, tất cả là tiết nhịp diễn tả bước đi của thời gian.

   ...xem chi tiết

  • Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín qua thơ văn Việt Nam

   Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín qua thơ văn Việt Nam

   2/7/2016 1:48:58 AM

   Từ những câu ca dao truyền miệng cho đến khi người Việt viết thành thơ, văn... cho chúng ta thấy đường lối giáo dục của cha ông chúng ta đều chú trọng tới: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (15) - Nghệ thuật Đông Tây

   Sứ điệp Trống Đồng (15) - Nghệ thuật Đông Tây

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nghệ thuật Đông phương lấy túc lý tại nội tức không cần quy chiếu tới cái khác cũng đã có đủ lý do tồn tại: vì mối tương liên phổ biến nên vật nào cũng mang trong mình giá trị vô biên đủ cung ứng nền móng cho một nghệ thuật tự thân, không cần lấy lý do tồn tại ở chỗ biểu thị cái khác...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (14) - Hướng vọng kiếp người

   Sứ điệp Trống Đồng (14) - Hướng vọng kiếp người

   4/13/2024 2:09:34 PM

   Nghệ thuật sống ấy đựơc thể hiện vào những lối sống cụ thể của gia đình, làng nước, tết nhất, hội hè… Có lý chăng? Ta sẽ nghe thế giới khen đó là minh triết, và với đà đi lên, nhân loại đang tiến về trạng thái đó, trạng thái của con người phong lưu làm ít đi, ca vũ nhiều lên theo biểu thị những chim đang bay rợp mặt trống.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (13) - Thực Sắc Diện Thiên Tính Dã

   Sứ điệp Trống Đồng (13) - Thực Sắc Diện Thiên Tính Dã

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nói theo nghĩa rộng vòng ngoài Nho hay Nhu (hai chữ là một) có nghĩa là nhu nhã lịch thiệp, êm đềm. Còn theo nghĩa căn để Nhu là nhu yếu thâm sâu của con người, mà Nho nhắm chỉ ra đường lối đáp ứng.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (12) - Đối chiếu sách Trung Dung với trống đồng

   Sứ điệp Trống Đồng (12) - Đối chiếu sách Trung Dung với trống đồng

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trung Dung là kết tinh của Nho. Nếu đem so sánh với trống thấy hợp thì đích thực là một kiện chứng chói chang cho đề án rằng: Nho công thức hóa Việt. Sách Trung Dung rất nhỏ chỉ già một ngàn rưỡi chữ...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (11) - Công thức và sa đọa

   Sứ điệp Trống Đồng (11) - Công thức và sa đọa

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Công thức hóa là thành ngữ bao hàm những tác động như san định, và đúc kết các tư tưởng trước kia còn tản mát rườm rà vào một đôi câu ngắn gọn có tính cách bi ký (lapidarian) dễ truyền tụng từ nơi này sang nơi khác không sợ lạc nghĩa như khi dùng huyền thoại hay hình và số vuông.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (10) - Cơ cấu với ngũ hành

   Sứ điệp Trống Đồng (10) - Cơ cấu với ngũ hành

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Vì không còn gì làm nền tảng cho những thâm tín của mình, thành thử đời trở nên vô nghĩa: hiện đang bơ vơ chưa biết hướng đi đâu. Có thể nói cho họ biết hãy hướng vào ngũ hành vì đó là bộ cơ cấu siêu tuyệt xưa nay người ta chỉ xét theo lối tai dị (bái vật) hay ý hệ hàn lâm không nhìn ra đó là suối cam tuyền bất dịch.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (9) - Nguồn gốc và ý nghĩa cơ cấu Việt Nho

   Sứ điệp Trống Đồng (9) - Nguồn gốc và ý nghĩa cơ cấu Việt Nho

   4/21/2022 5:36:58 AM

   Với hai chữ cơ cấu chúng tôi muốn chỉ thị những hình thức và số độ được người xưa dùng để tóm lược toàn thể một nền văn hóa ở cấp độ tổng quan hơn hết. Những hình thái và số độ nọ thường xuất hiện ngay từ thời thái cổ làm nền tảng văn hóa nhưng sau con người tiến vào đợt ngôn ngữ trực thị không dùng đến nữa, nó chỉ còn sót lại như những trang hoàng không mấy quan trọng, nhưng xưa chúng là những phạm trù chỉ thị những định đề then chốt.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (8) - Tiến trình từ Việt tới Nho

   Sứ điệp Trống Đồng (8) - Tiến trình từ Việt tới Nho

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nho chính là một âm vang của “Ba hồi trống thu không” nhưng cho tới nay điều đó không được nhận ra vì trống bị bịt kín còn Nho bị bẻ quặt. Phần hai nhằm khai quang con đường thông hội giữa hai thực thể văn hóa này để minh chứng trống là nguồn suối của Nho...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (7) - Ý nghĩa vòng đồng tâm trên mặt trống

   Sứ điệp Trống Đồng (7) - Ý nghĩa vòng đồng tâm trên mặt trống

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Muốn hiểu được triết lý ẩn trong trống đồng cần phải tìm hiểu ý nghĩa của vòng đồng tâm: chính vòng nọ đã chi phối trọn vẹn sự bố cục trên mặt trống, nó ở tại các vòng lớn nhỏ xếp theo hướng quy tâm: vòng ngoài cùng lớn nhất rồi tới các vòng trong nhỏ dần, càng gần trung tâm càng nhỏ lại, nhỏ mãi cho tới lúc biến mất, nói theo triết là cho tới lúc chạm vào sự Trống rỗng, lân cận với hư vô (lân hư).

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (6) - Ý nghĩa

   Sứ điệp Trống Đồng (6) - Ý nghĩa

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Trống nghĩa là chi mà lại chơi vai trò quan trọng quá thế? Thưa trống theo nghĩa thông thường là rỗng, ở đây có nghĩa là để trống một mặt không bịt đáy, không bưng cả hai đầu. Loại trống bít bùng này phát xuất từ miền Bắc du mục gọi là cao thường được dùng trong lúc đánh giặc...

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (5) - Thử xác định lý tưởng con người xuyên qua nghệ thuật cổ xưa

   Sứ điệp Trống Đồng (5) - Thử xác định lý tưởng con người xuyên qua nghệ thuật cổ xưa

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Thế nhưng trải qua dòng sử mệnh loài người ta thấy cả hai đàng nội cũng như ngoại tràn đầy thất bại chồng chất che lấp mất lý tưởng, nhưng thực ra lý tưởng có rồi đó: nó ở tại chủ quan là kết hợp với thần linh, còn bên ngoài là giải phóng nhân loại. Đó là lý tưởng hợp tình hợp lý nên được mọi nơi mọi thời chấp nhận và cố gắng hiện thực như ta có thể đọc trong lịch sử, xuất hiện như là những bước dò đường cố vươn lên lý tưởng nọ.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (4) - Cảnh thái hoà trên mặt trống

   Sứ điệp Trống Đồng (4) - Cảnh thái hoà trên mặt trống

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Chương này trái lại sẽ nhìn mặt trống cách cơ cấu nghĩa là chú ý đến sự bố trí sắp đặt của những yếu tố đã nhận ra ở chương trước, để tìm ra cái đường hướng căn cơ. Vậy khi nhìn toàn thể theo lối cơ cấu ta thấy đó là lối thái hòa tức có hai yếu tố quan trọng một là hài hòa: (1) tất cả người vật đều hòa với nhau (2) mối hòa hợp bao la như vũ trụ gồm cả trời, đất, người.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

   Sứ điệp Trống Đồng (2) - Dẫn nhập

   4/21/2022 5:28:19 AM

   Trống đồng là một lâu đài siêu vượt trong phạm vi văn hóa. Phần này sẽ trình bày sơ qua về mấy điểm vòng ngoài rồi tới những yếu tố triết nằm tràn ngập trên mặt trống và thân trống.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (3) - Những yếu tố Triết Việt đọc được trên mặt trống

   Sứ điệp Trống Đồng (3) - Những yếu tố Triết Việt đọc được trên mặt trống

   2/3/2016 8:53:28 AM
   ...văn hóa Lạc Việt biến dạng đến nỗi ngày nay không mấy người nhận ra được mối liên hệ giữa Lạc Việt với Bách Việt cũng như với người Việt hiện đại. Vì vậy cần dành ra một chương để bàn đến những yếu tố trên mặt trống đồng mà ẩn tích còn tìm lại được trong văn hóa Việt Nam. Sau đây là một số yếu tố quan trọng.

   ...xem chi tiết

  • Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

   Sứ điệp Trống Đồng (1) - Kim Định

   4/21/2022 5:21:26 AM

   Trống đồng xuất hiện vào quãng thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, suy tàn vào lối vài trăm năm sau. Vì lâu đời cũng như nhiều nguyên nhân ngoại tại tất cả đã bị lãng quên: từ sự thờ phụng cho tới lý tưởng hàm ngụ bên trong. Mãi tới đầu thế kỷ này mới được nghiên cứu tới, nhưng mới như đối tượng khoa học khảo cổ, quyển này muốn nghiên cứu trống như đối tượng của triết lý.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Những chủ đề lớn trong triết học Tây phương

   Những chủ đề lớn trong triết học Tây phương

   2/28/2016 8:50:34 AM

   Để khởi sự đi vào lịch sử triết học phương Tây, các sách giáo khoa thường gom những cuộc tranh luận hay hệ thống triết học vào những chùm chủ đề lớn. Chẳng hạn chủ đề tri thức luận: Con người tri thức thế giới xung quanh như thế nào? Bằng những tư tưởng bẩm sinh có sẵn hay bằng giác quan thuần túy?

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Bàlamôn giáo & văn hóa Việt Nam (1)

   Bàlamôn giáo & văn hóa Việt Nam (1)

   11/23/2016 5:16:16 PM

   Nói đến ảnh hưởng của Ấn Độ ở Việt Nam thì trước hết phải nói đến văn hóa Chăm và khu vực phía Nam vì chỉ có ở đây, ảnh hưởng đó mới bộc lộ mạnh mẽ và trực tiếp hơn cả.

   ...xem chi tiết

  • Điểm chung của các hệ tư tưởng, tôn giáo và triết phái ở Ấn Độ

   Điểm chung của các hệ tư tưởng, tôn giáo và triết phái ở Ấn Độ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Khi khảo sát các hệ tư tưởng, tôn giáo và triết phái ở Ấn Độ, nếu chúng ta không kể triết phái duy vật Carvaka, thì các tôn giáo, hệ tư tưởng và triết phái ở Ấn Độ, kể cả chính thống và phi chính thống đều mang những nét chung khá rõ nét.

   ...xem chi tiết

  • Hình tượng thần Shiva trong điêu khắc Indonesia

   Hình tượng thần Shiva trong điêu khắc Indonesia

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Bà La Môn giáo được truyền bá vào khu vực Đông Nam Á vốn không thuộc tôn giáo Vệ Đà cổ xưa mà đã được cải biên và phổ biến ở Ấn Độ hầu như cùng lúc với giai đoạn thịnh vượng của Phật giáo và đạo Jaina. Đặc trưng mới của Bà La Môn giáo là công nhận Brahma (thần Sáng tạo), Vishnu (thần Bảo tồn) và Shiva (thần Hủy diệt) làm ba vị thần linh tối cao...

   ...xem chi tiết

  • Bàlamôn giáo & văn hóa Việt Nam (2)

   Bàlamôn giáo & văn hóa Việt Nam (2)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Cho dù xã hội Ấn Độ vốn theo phụ hệ thì xã hội Chăm từ xưa đến nay vẫn là mẫu hệ. Những ảnh hưởng của Bàlamôn giáo Ấn Độ không thể thay thế được nếp tôn vinh người phụ nữ - NGƯỜI MẸ - trong truyền thống văn hóa ngàn đời của người Chăm và cư dân nông nghiệp Đông Nam Á.

   ...xem chi tiết

  • Nghi lễ đời người trong các tôn giáo Ấn Độ

   Nghi lễ đời người trong các tôn giáo Ấn Độ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tôn giáo cần có những nghi lễ đời người cho tín đồ của mình. Nghi lễ là một trong các yếu tố tạo nên văn hóa và bản sắc của một tôn giáo...

   ...xem chi tiết

  • Tòa thánh Vatican chúc mừng Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) của người Ấn giáo

   Tòa thánh Vatican chúc mừng Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) của người Ấn giáo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nhân dịp Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) hằng năm của người Ấn giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại liên tôn, đã gửi thư chúc mừng các tín đồ Ấn giáo. Ngài cầu chúc họ một lễ Deepavali tràn đầy niềm vui và xin Thiên Chúa là “Ánh sáng Tối cao” soi sáng tâm trí và củng cố mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng giữa các tín đồ của hai tôn giáo.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Tư tưởng Đạo gia: Vũ trụ - Thiên địa

   Tư tưởng Đạo gia: Vũ trụ - Thiên địa

   3/12/2017 1:01:58 PM

   Khoảng trời đất giống như ống bễ thợ rèn. Trống không mà không hao kiệt; càng động, hơi càng ra... 

   ...xem chi tiết

  • Tư tưởng Lão giáo qua bảy chủ đề (2)

   Tư tưởng Lão giáo qua bảy chủ đề (2)

   3/12/2017 12:51:53 PM

   Sự sống thật vượt ra hiện hữu để trường cữu, vượt ra cá thể để hòa hợp. Sự sống thật không "chấp đoạn" cũng không "chấp thường", chân tướng của mọi hiện tượng là bất sinh bất diệt...

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (28)

   Tìm hiểu Đạo giáo (28)

   9/19/2016 12:54:35 PM

   Thuật phong thủy (feng shui), một thuật ngữ có nghĩa là “gió và nước”, là một loại bói toán về các điềm ẩn chứa nơi đất được lập ra để giúp người hành nghề xây cất đưa ra những quyết định thực tiễn và cách sắp xếp cuộc sống sao cho hài hòa với các lực và sức mạnh tự nhiên.

   ...xem chi tiết

  • Đức Thái Thượng Đạo Tổ xưa và nay

   Đức Thái Thượng Đạo Tổ xưa và nay

   3/12/2017 8:40:16 AM

   Nhân dịp lễ Khánh Đản của Đức Thái Thượng Đạo Tổ, BBT xin giới thiệu với quý bạn đọc bài viết của tác giả Huệ Khải về Đạo Tổ theo cái nhìn của một người Cao Đài.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (27)

   Tìm hiểu Đạo giáo (27)

   9/12/2016 9:34:10 AM

   Từ lâu, hành hương đã là việc quan thiết đối với  hầu hết các truyền thống tôn giáo lớn của Trung Hoa. Thuật ngữ Trung Hoa gọi là triệu sơn tế hương (chao shan jin xiang) thực ra có nghĩa là “dâng hương tỏ lòng tôn kính một ngọn núi”, tục lệ có từ thế kỷ thứ IV Công nguyên và phát triển mạnh từ thế kỷ thứ VIII.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (26)

   Tìm hiểu Đạo giáo (26)

   9/5/2016 10:30:31 AM

   Một khi một chốn đã được xem là nơi đặc biệt thánh, nơi đó liền xuất hiện những ngôi đền. Việc hành hương tới núi thánh đã trở thành chuyến đi tượng trưng xuyên qua vũ trụ. Núi non là chốn cư ngụ của thần và tiên và tất nhiên cũng là chốn ẩn cư của các học giả và tổ sư Đạo giáo. Chúng biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời giữa Dương và Âm.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (25)

   Tìm hiểu Đạo giáo (25)

   8/29/2016 9:35:01 AM

   Trước tiên và đứng đầu là các loại bùa được viết dưới dạng mật ngôn/thần chú (mantra) tượng trưng cho bản hợp đồng giữa thần thánh và những con người tham dự vào cuộc trao đổi nghi lễ.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (24)

   Tìm hiểu Đạo giáo (24)

   8/22/2016 9:28:27 AM

   Một trong những nghi lễ quan trọng và dễ thực hành nhất tại đền thờ là dâng hương. Người cúng bái mua ba cây nhang tại cửa hàng ở ngay đền thờ rồi đốt lên, vái, sau đó cắm vào lư hương đặt ở bàn thờ chính hay bất kỳ bàn thờ phụ nào.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (23)

   Tìm hiểu Đạo giáo (23)

   8/16/2016 2:46:10 PM

   Một sự việc rất quan trọng được gọi là nghi lễ Canh tân Vũ trụ (Cosmic Renewal) diễn ra cách nhau không đều và ở những nơi khác nhau. Trước kia nó theo chu kỳ sáu mươi năm, theo cách tính lịch cổ xưa tính theo “can và chi”.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (22)

   Tìm hiểu Đạo giáo (22)

   8/8/2016 3:09:49 PM

   Từ lâu, khả năng giải thích giấc mộng của người người dân đã là một phần trong nghi thức của các chuyên viên tôn giáo Trung Hoa, khởi từ các pháp sư xa xưa. Vào thời cổ xưa, những chuyên viên ấy được gọi là hiền triết, những người giải mộng nhờ thuật bói toán và chiêm tinh.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (21)

   Tìm hiểu Đạo giáo (21)

   8/2/2016 4:41:23 PM

   Pháp sư có cả nam và nữ. Họ có chỗ đứng quan trọng trong các triều đình nhờ những pháp thuật khử trừ tà ma và đoán biết mệnh trời theo ý của các vị vua chúa.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (20)

   Tìm hiểu Đạo giáo (20)

   7/25/2016 2:33:30 PM

   Người ta tin rằng có ba nhân vật lịch sử và năm nhân vật huyền thoại là đã đạt được tính bất tử có tên tuổi nổi bật trong truyền thuyết tôn giáo Trung Hoa. Các nguồn tài liệu Đạo giáo nói tới nhiều vị tiên đạt được tính bất tử, nhưng tám vị này là quan trọng nhất.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (19)

   Tìm hiểu Đạo giáo (19)

   7/18/2016 2:45:49 PM

   Mỗi vị được liên kết với một màu: xanh của phương đông, đỏ của phương nam, trắng của phương tây, đen (hoặc đen huyền) của phương bắc, và vàng là vùng trung tâm. Nổi tiếng và được ưa chuộng nhất là Hoàng Đế (Huang Di), người đã đem đến các nghệ thuật như y học, canh nông, đan lát, nghề gốm, nuôi tằm, kiến trúc nhà cửa, v.v…

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (18)

   Tìm hiểu Đạo giáo (18)

   7/11/2016 2:56:59 PM

   Vì có nhiều tông phái và trường phái khác nhau nên không có cơ cấu phẩm trật chính thức được mọi người thừa nhận có thể hợp nhất mọi tín đồ Đạo giáo.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (17)

   Tìm hiểu Đạo giáo (17)

   7/5/2016 2:50:51 PM

   Ngoài hiến chương hoặc giới bản của các tổ chức Đạo giáo, chẳng hạn của các tăng đoàn, không có thứ gì được coi là giáo luật chính thức của Đạo giáo. Chính ý tưởng này đi ngược lại tính chất của khái niệm về sự cân bằng và hài hòa tự nhiên vốn thiết yếu đối với tư tưởng Đạo giáo.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (16)

   Tìm hiểu Đạo giáo (16)

   6/29/2016 2:21:10 PM

   Nơi hội họp chính của Đạo giáo và Truyền thống Cộng đồng Trung Hoa (TTCĐTH) là đền chùa và điện thờ địa phương, cùng với những bàn thờ tạm được lập ở ngoài trời để cúng tế. Đền chùa cộng đồng ở trung tâm các thị trấn hay làng mạc thường là phương tiện dành cho nhiều mục đích.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (15)

   Tìm hiểu Đạo giáo (15)

   6/23/2016 2:55:27 PM

   Hàng trăm ngôi đền Đạo giáo và Phật giáo tọa lạc trên rất nhiều ngọn núi linh thánh như thế. Hai đặc điểm có liên quan về khoa địa lý thánh của Đạo giáo là hệ thống gồm mười Thiên-Động (Grotto-Heavens) và bảy mươi hai Địa điểm được chúc phúc (Blessed Spots), một số trong chúng nằm trên những ngọn núi danh tiếng.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (14)

   Tìm hiểu Đạo giáo (14)

   6/17/2016 1:01:35 PM

   Khá nhiều trường phái và tông phái đã phát sinh xuyên suốt lịch sử lâu dài của Đạo giáo. Trường phái Thượng Thanh (Shang Qing), còn được gọi là Đạo giáo Mao Sơn (Mao Shan), đã xuất hiện hồi cuối thế kỷ thứ IV.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (13)

   Tìm hiểu Đạo giáo (13)

   6/13/2016 3:28:13 PM

   Trường phái Thiên sư Đạo giáo, cũng được gọi là Chính nhất đạo, nổi bật như biểu hiện thể chế nguyên thủy của Đạo giáo và như một trong vài nỗ lực ban đầu cố thiết lập các cộng đồng theo chế độ thần quyền. Được thành lập bởi Trương Đạo Lăng (34-156 Công nguyên) vào khoảng năm 142...

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (12)

   Tìm hiểu Đạo giáo (12)

   6/10/2016 10:12:59 AM

   Hoa mẫu đơn mùa xuân có nghĩa là sự dịu dàng và nữ sắc, hoa nhài cũng vậy. Cây mận là mùa đông và gợi nhớ Lão Tử, người đã đản sinh dưới gốc cây mận. Cây trúc báo hiệu sự chịu đựng, cây cam báo hiệu lòng nhân từ. Liệt kê ra hết chắc phải mất vài pho sách.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (11)

   Tìm hiểu Đạo giáo (11)

   6/6/2016 3:10:18 PM

   Đền thờ Trung Hoa truyền thống thuộc bất cứ tông phái nào, thường được bài trí theo sơ đồ mặt bằng của các cung điện vua chúa cổ xưa, hàng rào quanh đền và các cấu trúc chính bên trong thường hướng về phía nam.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (10)

   Tìm hiểu Đạo giáo (10)

   5/30/2016 9:54:54 AM

   Có lẽ biểu tượng được sử dụng rộng rãi nhất là biểu tượng nói lên sự hài hòa tuyệt vời giữa Âm và Dương. Xuất hiện trên mọi loại đồ dùng cá nhân, chẳng hạn như nhẫn và mặt dây chuyền, cái gọi là thái cực là một vòng tròn gồm hai hình giống giọt nước mắt cong bằng nhau và đối nhau.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (9)

   Tìm hiểu Đạo giáo (9)

   5/25/2016 1:54:21 PM

   Tín đồ Đạo giáo thường không nói tới Trời như chốn cư ngụ vĩnh viễn của những ai sống đức hạnh trên cõi đời. Một vùng vượt lên trên trải nghiệm thông thường trên đời chính là Bồng Lai Đảo cách rất xa biển Đông, nơi bát tiên cư ngụ giữa cảnh thơ mộng.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (8)

   Tìm hiểu Đạo giáo (8)

   5/20/2016 3:10:17 PM

   Không giống một số truyền thống, Đạo giáo không phân biệt giữa cuộc sống hiện giờ và cuộc sống mai hậu. Một số tín đồ Đạo giáo có quan điểm không như quan điểm của nhiều Kitô hữu, tin rằng lúc chết “Sự sống được thay đổi, chứ không bị mất đi”.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (7)

   Tìm hiểu Đạo giáo (7)

   5/16/2016 3:47:48 PM

   Một trong những thần phổ biến nhất và thường được mô tả là Quan Đế (Guan Di), thường được mô tả đặc điểm không chính xác là “thần chiến tranh” dưới danh hiệu Võ Đế (Wu Di).

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (6)

   Tìm hiểu Đạo giáo (6)

   5/12/2016 2:22:56 PM

   Một vị thần phụ quan trọng là Huyền Thiên Thượng Đế (Xuan Tian Shang Di). Ngọc Hoàng sai thần đó xuống cõi thế để giao tranh với một nhóm quỷ vương bội phản.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (5)

   Tìm hiểu Đạo giáo (5)

   5/9/2016 4:23:52 PM

   Tín đồ Đạo giáo gọi thực tại thiêng liêng tối cao là “Đạo”, Đường. Đã từ lâu, trước khi có những khai mào chính thức của nhiều phong trào và trường phái khác nhau của Đạo giáo,...

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (4)

   Tìm hiểu Đạo giáo (4)

   5/6/2016 2:17:31 PM

   Đạo giáo đã xuất hiện như một truyền thống có quyền được thừa nhận trong suốt các thập niên sau cùng của nhà Hán (202 trước Công nguyên-221 Công nguyên). Khổng giáo đã được vua chúa biệt đãi như là tín ngưỡng chính thức của vương quốc.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (3)

   Tìm hiểu Đạo giáo (3)

   5/3/2016 4:01:08 PM

   Hầu hết các tông phái và trường phái Đạo giáo khác nhau chú trọng vào một vài tuyển chọn khả dĩ. Như chúng ta sẽ thấy sau này, việc xướng hoặc tụng kinh sách tạo nên một phần quan trọng của một số quy luật nghi lễ.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đạo giáo (2)

   Tìm hiểu Đạo giáo (2)

   4/30/2016 8:18:08 AM

   Lão Tử  chỉ có nghĩa là “ông thầy già hay lão sư”. Truyền thống cho rằng ông sinh vào khoảng năm 604 trước Công nguyên, khiến ông trở thành một người cùng thời cao niên hơn Khổng Tử (551-479 tcn).

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

   Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

   11/6/2020 8:21:55 PM

   Cụm từ “Hội Nhập Văn Hóa”, hay nói cách khác, sự liên hệ giữa niềm tin và văn hoá trong phương thức truyền giáo là một đề tài được quan tâm trong giới thần học trên 40 năm qua. 

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (2)

   Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (2)

   11/17/2016 1:05:11 PM

   Nho giáo đã tạo ra giai tầng đặc biệt - “Sĩ”, làm trụ cột cho đời sống tinh thần của mỗi quốc gia. Do điều kiện địa lý và lịch sử riêng, mà Nho giáo Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm khác biệt, tạo ra sắc thái riêng của mỗi nước.

   ...xem chi tiết

  • Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

   Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

   4/27/2016 3:04:55 PM

   Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Bài viết đề cập đến những nội dung đạo đức chủ yếu của Nho giáo như tam cương (đạo đức xã hội gồm ba mối quan hệ cơ bản là vua-tôi, cha-con, chồng-vợ)...

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử

   Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử

   4/27/2016 2:15:30 PM

   Nho giáo trở thành (qua thử thách lịch sử?) gần như một Đạo đức (Ethique) nhân sinh áp dụng vào thế tục. Tất cả đều dựa trên sự giáo dục mà mục tiêu là phát triển cá tính của mọi người tùy theo khả năng mình.

   ...xem chi tiết

  • Con người trong cái nhìn của Nho giáo

   Con người trong cái nhìn của Nho giáo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Theo quan niệm của Nho giáo, con người không chỉ là con người xã hội (tiểu nhân và quân tử) mà còn là con người siêu xuất xã hội. Con người siêu xuất ấy gọi là Thánh Nhân. Thánh Nhân cũng là con người như chúng ta, nhưng Thánh Nhân cũng vượt ra khỏi đồng loại, siêu xuất trên xã hội người đời, và là kẻ siêu quần bạt tụy...

   ...xem chi tiết

  • ‘Học thuyết’ Khổng Tử có phải là một tôn giáo?

   ‘Học thuyết’ Khổng Tử có phải là một tôn giáo?

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ngày 5.2.2012, tạp chí New York Times đăng tải câu chuyện về một viện Khổng Tử ở Nam Hàn. Đây là một trong 150 viện như vậy ở đất nước này. Chương trình chính yếu của các viện này là tu tâm dưỡng tính, đặc biệt là cho trẻ em. Chương trình này, dường như hơi nhiệm nhặt, nhằm chuẩn bị một sự đào luyện về thái độ đạo đức cũng như cách đối nhân xử thế – lễ giáo (2 tư tưởng này rất gần gũi với tư tưởng Khổng Tử).

   ...xem chi tiết

  • Chữ Tín trong truyền thống Nho giáo

   Chữ Tín trong truyền thống Nho giáo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nho giáo là đường lối đào tạo nên những con người cần thiết cho phúc lạc và ổn định xã hội. Vì thế, Nho giáo đã đưa ra một hệ thống đạo lý có khả năng điều hòa tốt đẹp mọi sinh hoạt xã hội, gọi là Ngũ Thường. Ngũ Thường là năm đạo lý thường hằng hay phổ thông bao gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

   ...xem chi tiết

  • Ôn cố nhi tri tân: Hội ngộ văn hóa Đông Tây

   Ôn cố nhi tri tân: Hội ngộ văn hóa Đông Tây

   2/3/2016 8:53:28 AM
   "khả dĩ vi sư hĩ" là lời nhắn nhủ của Khổng Tử (trong Luận Ngữ, chương Vi Chính) rất có thể giúp chúng ta hóa giải cơn khủng hoảng, chuyển "nguy cơ" thành "cơ hội", nhưng mấy ai đã hiểu thấu lời tâm huyết đó?

   ...xem chi tiết

  • Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (1)

   Nho giáo Nhật Bản và Nho giáo Việt Nam (1)

   11/17/2016 1:09:10 PM

   Việc so sánh Nho giáo giữa các nước để tìm ra những đặc điểm riêng có tính chất “tiếp biến” là một việc làm cần thiết nhằm tăng cường sự hiểu biết trong khu vực, đồng thời cũng hiểu rõ hơn bản thân dân tộc ta.

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ