Á Châu

  • Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ VI (BIRA VI)

    Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ VI (BIRA VI)

    2/20/2016 1:49:41 PM

    Với kinh nghiệm đối thoại và hành động trong năm thập kỷ vừa qua, chúng ta đã học biết rằng đối thoại liên tôn không chỉ là một chiến lược mục vụ cụ thể của Giáo Hội, nhưng còn là một cái nhìn của châu Á về Giáo Hội. Đó là một Giáo Hội tuyên xưng các giá trị của Vương quốc...

    ...xem chi tiết