• Thượng Đế đến khai minh Đại Đạo đã là một hi hữu

   Thượng Đế đến khai minh Đại Đạo đã là một hi hữu

   10/28/2022 10:32:18 AM

   Như thế song song với cơ phổ độ công truyền thì cơ tâm truyền Chánh pháp cũng được hoằng hóa để cứu độ nguyên nhân. Trong thời kỳ này Thầy giao chánh pháp cho tay phàm, tức Thầy là Chơn Sư tối cao, duy nhứt, nhưng Thầy cũng ban quyền pháp cho hàng thiên ân học tu thiên đạo để thọ nhận Sứ mạng đại thừa.
    

   ...xem chi tiết

  • Đi tìm cái lý xác thực của Đức tin Cao Đài

   Đi tìm cái lý xác thực của Đức tin Cao Đài

   10/28/2022 10:15:29 AM

   Trở lại Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hai chữ “Thiên nhãn” (天 眼 God Eye) là danh từ tôn giáo có chủ ý sùng kính biểu tượng Thượng Đế, Đấng Tối Cao trong Càn khôn vũ trụ. Nhưng, nếu chỉ là biểu tượng của Đấng Tối Cao, thì dựa vào đâu để biết, để có đức tin nơi Đấng ấy?

   ...xem chi tiết

  • Đối chiếu Kinh Hòa bình Kitô giáo với Thánh giáo Cao Đài

   Đối chiếu Kinh Hòa bình Kitô giáo với Thánh giáo Cao Đài

   8/29/2022 4:24:05 PM

   Thượng Đế không bảo chúng sinh làm những gì đem đến ích lợi riêng tư cho Thượng Đế và các Đấng Trọn Lành, chỉ dạy bảo chúng sanh phải làm mọi việc thích hợp đạo lý để phục vụ nhơn sanh hầu tạo cõi đời an lạc thái hòa, trong đó có đạo đức tình thương giữa con người và con người đối xử với nhau cho phải đạo...

   ...xem chi tiết

  • Cẩm nang tu học

   Cẩm nang tu học

   6/30/2022 7:13:25 AM

   Tâm là nguồn gốc muôn vật, hễ nói đến Đạo là nói đến Tâm. Trên đời này có vô số kinh điển triết thuyết nói về tâm mà chưa cùng tột chỗ rộng lớn minh linh của tâm. 

   ...xem chi tiết

  • Kiến được Phật tâm thì liễu sanh tử

   Kiến được Phật tâm thì liễu sanh tử

   9/12/2021 11:15:31 AM

   Hàng ngày trong cuộc sống không bị hoàn cảnh chi phối, đó là liễu sanh. Khi chết không có gì vướng víu mà an nhiên giải thoát, đó là liễu thoát, là thoát tử.

   ...xem chi tiết

  • Tự thắp sáng hiện hữu

   Tự thắp sáng hiện hữu

   9/12/2021 11:08:32 AM

   Thắp sáng hiện hữu có nghĩa là tự nhận thức con người thật mà mình đang sống; tức nhìn thẳng vào giá trị con người mình ở giữa xã hội, không che đậy, không mơ hồ tự dối.

   ...xem chi tiết

  • Thấy Tánh

   Thấy Tánh

   7/22/2021 9:39:33 PM

   Những người tu theo Chánh Pháp Đại Đạo trong buổi Tam Kỳ cần ý thức sâu xa, đừng thiên đừng chấp một chỗ một bên, mà lòng trở thành chướng ngại hạn hẹp, nhỏ nhen, thiếu lượng từ bi thì sao thấy được “tánh” mà thành được Đạo.

   ...xem chi tiết

  • Tu chứng

   Tu chứng

   6/13/2021 6:53:40 PM

   Tu chứng là một trách nhiệm cao quý và nặng nề nhứt của người tu. Và nếu đã gọi là trách nhiệm thì đây là một việc phải làm, không thể chối từ.

   ...xem chi tiết

  • Thời kỳ mạt pháp

   Thời kỳ mạt pháp

   6/13/2021 6:41:26 PM

   Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được bắt đầu từ sau khi đức Phật nhập niết bàn 1500 năm, được khái lược trong ba điều trọng yếu: Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng.

   ...xem chi tiết

  • Chơn tu

   Chơn tu

   6/13/2021 6:33:31 PM

   Chơn tu và Tu chơn về mặt ngữ nghĩa có đồng nghĩa hay có gì khác biệt chăng? Chơn tu được hiểu nom na là những bậc tu hành chơn chánh và chữ chơn được hiểu theo hai nghĩa: Chơn là chơn chất (2) (thiệt thà không xảo quyệt).

   ...xem chi tiết

  • Suy tư Thánh giáo Đức Thánh Chúa Jesus

   Suy tư Thánh giáo Đức Thánh Chúa Jesus

   12/8/2020 4:20:23 PM

   Tiếng kêu nơi đồng vắng là tiếng gọi vô thinh của Đấng Thượng Đế, mà chỉ những ai có tâm thanh tịnh do đoạn trừ hết dục vọng mới nghe thấu và hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng đó qua việc thi hành sứ mạng mà Thượng Đế đã phó giao.

   ...xem chi tiết

  • Tham luận về Học viện Cao Đài

   Tham luận về Học viện Cao Đài

   12/8/2020 3:58:34 PM

   Học viện Cao Đài là cái nút tổng hợp tinh thần cầu tiến của nền đạo mà các chương trình hoạt động tích cực hơn 10 năm qua đã làm tiền đề. Ý nghĩa thứ hai của Học viện Cao Đài là biểu trưng cho ý chí đoàn kết tiến tới mục tiêu nhân bản đại đồng giác hóa nhân sanh tín hữu các Hội thánh.

   ...xem chi tiết

  • LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 19 LỚP HẠNH ĐƯỜNG

   LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 19 LỚP HẠNH ĐƯỜNG

   7/9/2020 3:32:39 PM

   Ngày 16 tháng 05 năm Canh Tý (Dl. 06/07/2020) quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Lãnh đạo Cửu Viện đến Hạnh Đường (Nội Ô Tòa Thánh) dự chứng buổi lễ Khai Giảng khóa 19 Hạnh Đường năm Canh Tý – 2020.

   ...xem chi tiết

  • Kinh cầu nguyện Đức Mẹ Maria và Kinh Lạy Mẹ Đạo Cao Đài

   Kinh cầu nguyện Đức Mẹ Maria và Kinh Lạy Mẹ Đạo Cao Đài

   6/19/2020 10:25:11 AM

   Từ nay con nguyện chí tâm. Cải tà quy chánh lo chăm theo Thầy. Gió trong vén ngút rẽ mây. Lạy xin Đức Mẹ đoái bầy con thơ. Đừng cho xiêu lạc vất vơ. Xin cho biết bến biết bờ sanh sanh.

   ...xem chi tiết

  • Lễ tiếp rước huấn lịnh bổ nhiệm Tân Phó Ban Đại diện HT Cao Đài TTTN tại TP. HCM

   Lễ tiếp rước huấn lịnh bổ nhiệm Tân Phó Ban Đại diện HT Cao Đài TTTN tại TP. HCM

   5/19/2020 10:21:22 AM

   Lúc 8 giờ sáng, ngày 25/04/Canh Tý (17.05.2020) tại Thánh Thất Saigon, 891 Trần Hưng Đạo, P1, Q.5, Tp.HCM đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Phó Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài TTTN tại Tp.HCM.

   ...xem chi tiết

  • Lão Tử - Thái Thượng Đạo Quân theo Đạo Cao Đài

   Lão Tử - Thái Thượng Đạo Quân theo Đạo Cao Đài

   3/16/2020 4:17:06 PM

   Biến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những có từ muôn thuở, mà Ngài chính là Thượng Đế. Ngài đã giáng trần nhiều lần, để cứu độ muôn dân.

   ...xem chi tiết

  • Đại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Tòa thánh Tây Ninh

   Đại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Tòa thánh Tây Ninh

   11/18/2019 4:03:40 PM

   Vào lúc 15 giờ ngày 14/10 Kỷ Hợi (Dl. 10.11.2019), trên 30.000 Đồng đạo trong nước và hải ngoại (các Họ Đạo từ Quảng Ninh Miền Bắc đến các Họ Đạo khu vực Mũi Cà Mau ; hải ngoại có Ban Cai Quản Họ Đạo Bruxelles, cùng một số đồng đạo ở Hoa Kỳ, Canada tự động về tham dự Đại Lễ. 

   ...xem chi tiết

  • Tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế về môi trường tại Hàn Quốc

   Tham dự Hội nghị Liên tôn Quốc tế về môi trường tại Hàn Quốc

   10/11/2019 2:59:06 PM

   Thể theo lời mời của Giáo sư Jay Cha, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Liên tôn cho một nền văn minh sinh thái (Interfaith Dialogue for an Ecological Civilization - Yeoju Eco Forum), tổ chức từ ngày 03-05/10/2019 tại Thành phố Yeoju, Hàn Quốc...

   ...xem chi tiết

  • Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Kỷ Hợi 2019 tại Tòa Thánh Tây Ninh

   Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Kỷ Hợi 2019 tại Tòa Thánh Tây Ninh

   9/29/2019 11:24:15 PM

   Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, tổ chức tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15/08 Kỷ Hợi (Dl. 13.09.2019) đã kết thúc thành công mỹ mãn, đúng theo Chương trình đã ban hành. 

   ...xem chi tiết

  • Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Cao Đài tại TP.HCM

   Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Cao Đài tại TP.HCM

   9/24/2019 2:57:02 PM

   Ngày 21.09.2019 (tức ngày 23/08 Kỷ Hợi), tại TP.HCM, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (23/08 năm Bính Dần-23/08 năm Kỷ Hợi), với sự tham gia đông đảo của các tín đồ, tín hữu đạo Cao Đài tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

   ...xem chi tiết

  • Giải pháp phát triển cơ đạo

   Giải pháp phát triển cơ đạo

   9/11/2019 3:53:03 PM

   Đại Đạo là cánh cửa Càn Khôn rộng mở cho văn minh khoa học loài người đạt đến điểm cao vút, để nhìn thấy cơ vi mầu nhiệm của Tạo Hóa, mà thành tín trước đức háo sanh mầu nhiệm và đức từ bi sáng tạo vô ngần của Thượng Đế. Như vậy, Đại Đạo là con đường chân lý mà loài người phải vươn tới.

   ...xem chi tiết

  • Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội thánh bổ nhiệm Tân Ban cai quản Họ đạo quận 3 - Thánh thất Huỳnh Đức

   Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội thánh bổ nhiệm Tân Ban cai quản Họ đạo quận 3 - Thánh thất Huỳnh Đức

   7/14/2019 12:55:09 AM

   Lúc 8g30 sáng ngày 08/05/Kỷ Hợi (dl. 10.06.2019), tại Thánh Thất Huỳnh Đức - Quận 3, địa chỉ số 213/704/67 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, TP.HCM đã diễn ra buổi Lễ tiếp rước Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm Tân Ban Cai Quản Họ Đạo Quận 3 – Thánh Thất Huỳnh Đức.

   ...xem chi tiết

  • Hiện trạng và xu hướng của thời đại chúng ta

   Hiện trạng và xu hướng của thời đại chúng ta

   6/25/2019 2:47:19 PM

   “Đại Từ Phụ dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á này để làm “quyền pháp”. Chính sứ mạng quyền pháp này thúc đẩy mọi sở vật thực tại tôn giáo kết thành thực thể đạo cứu thế.(…) Quyền pháp đạo thực thể cứu thế phải có trách nhiệm trên toàn thể nhân loại. Không phải chỉ giải quyết vấn đề tâm linh, chính là giải quyết toàn diện cá thể con người."

   ...xem chi tiết

  • Lễ tiếp rước huấn lịnh bổ nhiệm tân Ban Cai quản Họ Đạo quận 5 SàiGòn

   Lễ tiếp rước huấn lịnh bổ nhiệm tân Ban Cai quản Họ Đạo quận 5 SàiGòn

   6/15/2019 5:29:29 AM

   Vào lúc 8g30 ngày 04 tháng 05 năm Kỷ Hợi (DL.06.06.2019) Ban Cai quản Họ Đạo quận 5 Saigon đã long trọng tổ chức lễ Tiếp rước Huấn lịnh Hội Thánh bổ nhiệm Tân Ban Cai quản Họ Đạo và tiến hành bàn giao nhiệm vụ giữ tân và cựu Ban Cai quản.

   ...xem chi tiết

  • Hội nghị Liên giao lần XII các Hội thánh và các tổ chức trong ĐĐTKPĐ

   Hội nghị Liên giao lần XII các Hội thánh và các tổ chức trong ĐĐTKPĐ

   3/29/2019 12:24:26 PM

   Hội nghị lần thứ XII được tổ chức tại Tòa Thánh Ngọc Sắc - Hội Thánh Minh Chơn Đạo, ấp Xóm Sờ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào ngày 16-17/02 Kỷ Hợi (21-22/03/2019).

   ...xem chi tiết

  • Học và Hành theo lời Thánh giáo của Đức Gia Tô Giáo chủ

   Học và Hành theo lời Thánh giáo của Đức Gia Tô Giáo chủ

   12/31/2018 7:33:20 AM

   Con người có thực hiện yêu thương trong mọi hoàn cảnh trong mọi lúc mọi nơi mới có thể mang lại bình an cho mình cũng như mọi người như lời Ngài đã dạy vào năm 1969 cũng ở tại Thánh thất Bàu Sen này.

   ...xem chi tiết

  • Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm TT Tây Ninh

   Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm TT Tây Ninh

   12/10/2018 9:44:34 AM

   Lúc 10g15 sáng ngày 07.11.2018, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh và Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp đón Phái Đoàn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế trực thuộc Cục Dân Chủ-Nhân Quyền-Lao Động  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

   ...xem chi tiết

  • Con người Đại Đạo và cõi Bồ Đề

   Con người Đại Đạo và cõi Bồ Đề

   11/24/2018 8:49:25 AM

   Khái niệm con người Đại Đạo: Trong bộ thánh giáo Cơ Quan PTGL, kể từ khi mới thành lập, lần đầu tiên Ơn Trên sử dụng cụm từ “con người Đại Đạo” vào năm 1972 do Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân dạy tại Chí Thiện Đàn về “Minh đức trong con người Đại Đạo” . 

   ...xem chi tiết

  • Những đặc điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

   Những đặc điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

   11/22/2018 10:58:55 AM

   "Đại Đạo là con đường lớn thẳng tắp từ thiên thượng đến thiên hạ, từ bến khởi nguyên cho đến lúc hoàn nguyên, mà những ngõ rẽ là những sự luân động theo luật tắc bảo tồn hay đào thải cho những chu kỳ trên Đại Đạo.”

   ...xem chi tiết

  • “Ta không hứa đem lại hạnh phúc cho các con tại thế giới này mà ở nơi khác”

   “Ta không hứa đem lại hạnh phúc cho các con tại thế giới này mà ở nơi khác”

   10/31/2018 10:03:54 AM

   Ôi! sao lại ở nơi khác? Biết bao nhiêu thánh đường, bao nhiêu lời cầu nguyên trên thế giới này hằng ngày đã và đang dâng lên Thiên Chúa và các Đấng như Đức Bà Maria chẳng phải là để cầu xin cho thế giới, cho mọi người được bình an và hạnh phúc sao?

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Tâm vô ngại - Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

   Tâm vô ngại - Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định luật sinh tồn của Hóa Công. Người tu hành trước tiên phải nhận chân như thế để tự giác và ngộ nhập huyền môn giải thoát khỏi trần la tứ khổ. Trên đường tu thân học đạo, hành giả phải chuyên nhứt tâm để tìm chánh pháp. Chánh pháp không ở ngoài thiên không vũ trụ mà ở ngay trong con người của hành giả.

   ...xem chi tiết

  • Thánh giáo kính mừng Phật Đản

   Thánh giáo kính mừng Phật Đản

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Kính mừng Phật Đản 2556, Văn Uyển trân trọng trích lục lời dạy của Đức Quan Âm Như Lai và Đức Phật Tổ cung hiến quý đạo hữu, đạo tâm. Hai thánh giáo sau đây do bộ phận thông công Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (quận 1, Sài Gòn) phối hợp với Tam Giáo Điện Minh Tân (quận 4, Sài Gòn) tiếp nhận trong dịp kỷ niệm Phật Đản 1965

   ...xem chi tiết

  • Làm những việc tầm thường để trở nên phi thường

   Làm những việc tầm thường để trở nên phi thường

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Các con ôi! Một kiếp người chỉ lối năm bảy mươi năm. Khoảng thời gian nầy, những con người đó cố gắng giải trừ nghiệp cũ. Đó là hạng giác ngộ, không gây nghiệp mới, nhưng vô tình hay hữu ý, nghiệp cũ đã chưa mòn, nghiệp mới lại gây thêm! (DIÊU TRÌ KIM MẪU)

   ...xem chi tiết

  • Tu đi, hãy sớm tu đi!

   Tu đi, hãy sớm tu đi!

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tu đi cho cạn nỗi căm hờn Tu để giảm lần sự bất nhơn Tu để đệ huynh như ruột thịt Tu đi, siết chặt mối tình thương!

   ...xem chi tiết

  • Thánh huấn giao thừa của Đức Chí Tôn

   Thánh huấn giao thừa của Đức Chí Tôn

   2/3/2016 8:53:28 AM
   HUYỀN nhiệm Thầy ban khắp cõi trần, KHUNG trời Đại Đạo thưởng ân xuân, CAO Đài mở rộng đường sinh lộ,

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (3) - Tổng Luận

   Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (3) - Tổng Luận

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (kỳ cuối) gồm phần IV. Tổng luận và Phụ lục giới thiệu Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương. Loạt bài này do tác giả Huệ Khải viết trong Một Góc Nhìn Văn Hóa Cao Đài, NXB Tôn Giáo, HN 2011.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (2) - Nội dung

   Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (2) - Nội dung

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tìm hiểu về nội dung của Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Cao Đài Ngữ Lục

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (1) - Hình thức

   Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (1) - Hình thức

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tháng 01-1928, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh kết tập một số thánh giáo từ thời khai Đạo (1925-1927) và in thành quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bổn thứ nhứt (TNHT 1), dày 102 trang (14,8 x 22,2cm), ấn loát tại nhà in Tam Thanh (số 108-110 place Maréchal Foch, Đa Kao, Sài Gòn) do tiền bối Lê Thiện Phước

   ...xem chi tiết

  • THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích (1)

   THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích (1)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn chú thích. Ấn bản năm Canh Thìn (2000) Ðạo lịch 75. Trích Caodai Ebook ấn bản 2004 - thánh thất NSW 114-118 King Georges Road Wiley Park - NSW 2195 (Australia)

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Đôi điều về chữ Thiên trong Đạo Cao Đài

   Đôi điều về chữ Thiên trong Đạo Cao Đài

   11/13/2018 12:47:49 PM

   Thiên là từ Hán Việt để diễn đạt TRỜI của chúng ta. Từ lâu Đức Cao Đài dạy: Thầy mong con biết Thầy, hiểu Đạo, Cho thế gian cải tạo thanh bình… Biết Thầy, hiểu Đạo là lễ phẩm trân trọng chúng ta kính dâng lên Đức Chí Tôn. Trong giới hạn của kiến giải và khuôn khổ của thời gian, đạo đệ xin trình bày đôi điều về CHỮ THIÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI.

   ...xem chi tiết

  • Tổng quan về vũ trụ luận Đại Đạo

   Tổng quan về vũ trụ luận Đại Đạo

   11/14/2018 11:19:00 AM

   Vũ trụ luận Đại Đạo đề cập đến vũ trụ như một tổng thể bao gồm các đối tượng khả nghiệm và siêu nghiệm đối với khả năng nhận thức của con người,…

   ...xem chi tiết

  • Đối chiếu tín điều về Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm

   Đối chiếu tín điều về Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm

   10/6/2017 10:00:28 AM

   Tiếp cận hai tôn giáo Thiên Chúa giáo (Công giáo) và Cao Đài giáo, người ta nhận thấy, đặc biệt, hai tôn giáo này có Tín điều về “ Đức Mẹ”. Giới tín đồ và các nhà nghiên cứu từng nêu câu hỏi, nội dung của hai Tín điều này tương đồng – dị biệt như thế nào? Muốn giải đáp, chúng ta lần lượt tìm hiểu giáo thuyết của hai tôn giáo đó. 

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu học thuyết Nho giáo trong đạo Cao Đài (tt)

   Tìm hiểu học thuyết Nho giáo trong đạo Cao Đài (tt)

   2/22/2017 9:44:56 AM

   Trong tôn chỉ Đạo Cao Đài, học thuyết Nho giáo được đặt vào trước nhất cũng trong ý nghĩa khi xử tròn đạo Người mới vào được đạo Trời. Đạo Người là lý tưởng công bình xã hội, xây dựng nhân cách con người hướng đến sự hoàn thiện,...

   ...xem chi tiết

  • Nghĩ về chữ lễ trong câu đối của một nhà giáo xưa

   Nghĩ về chữ lễ trong câu đối của một nhà giáo xưa

   2/10/2017 6:39:55 AM

   Trong nhiều sự kiện được ghi nhận từ những chuyến đi, tôi vẫn hay suy ngẫm đôi câu đối mà Đức Nguyễn Bửu Tài đã khắc trước cổng nhà mình vào năm 1910, khi Ngài còn là giáo viên...

   ...xem chi tiết

  • Hai đường đi đến cái Tâm (2) - Hai công cụ cơ bản để nhận biết Chơn Tâm

   Hai đường đi đến cái Tâm (2) - Hai công cụ cơ bản để nhận biết Chơn Tâm

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Bài viết trước bàn về hai con đường mà con người có thể đi trên đó để đạt đến một nhận thức về cái Tâm. Thực tế, cả hai con đường đó đều đang tồn tại song hành với nhiều trạng huống khác nhau. Mỗi con đường là một thế giới rộng lớn khác nhau. Trên mỗi con đường đó, có nhiều dạng thức của các hành trình tùy vào nhận thức và khả năng của con người đi trên đó...

   ...xem chi tiết

  • Hai đường đi đến cái Tâm (1) - Tìm kiếm con đường để nhận biết Chơn Tâm

   Hai đường đi đến cái Tâm (1) - Tìm kiếm con đường để nhận biết Chơn Tâm

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đối với con người tôn giáo, chữ tâm đó khởi đầu như thể là một yếu tố mang tính giả định mà người tu học thể nghiệm cho được sự giả định đó bằng những thực hành tâm linh. Để rồi từ những chứng nghiệm cụ thể, con người tu học phải trả lời cho được tâm là gì? Đạt đến chỗ thấy tâm là đến được điểm xuất phát chân thật của con đường giải thoát.

   ...xem chi tiết

  • “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”

   “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tu hành có lập nguyện thì tu mới mau tiến. Có câu “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”, nghĩa là người không lập nguyện thì chẳng thành Phật Tiên. Vậy, chúng ta hãy thử tìm hiểu lý do vì sao người tu cần phải lập nguyện.

   ...xem chi tiết

  • Tâm vô ngại

   Tâm vô ngại

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tâm đã vô ngại, tất cả sự sự vật vật đều vô ngại. Bởi sinh mà biến, bởi diệt mà còn. Sinh diệt, biến hóa đều ở trong chu trình của tuần hoàn Thiên luật. Nếu tâm được vô ngại rồi, không biến, không hóa, không sinh, không diệt mà vẫn có tất cả. Những hiện tượng ngoại cảnh đổi thay chớp nhoáng, đời người trăm tuổi đã có ai chăng?

   ...xem chi tiết

  • Giá trị tâm linh siêu việt

   Giá trị tâm linh siêu việt

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Khi tu học, chúng ta nhìn cuộc đời với một nhãn quan mới, hướng về những giá trị hướng thiện, hướng nội và hướng thượng. Đức Giáo Tông Vô Vi dạy: "Người tu hành tiến lên Đại thừa Thiên Đạo là buông xả tục trần, xem phú quý như mây bay, bỏ công danh như dép rách. Những hình thức tổ chức bên ngoài trang trọng chỉ là những trợ duyên..."

   ...xem chi tiết

  • Ưu đạo bất ưu nhàn

   Ưu đạo bất ưu nhàn

   2/3/2016 8:53:28 AM
   "Nhưng các con là đoàn tiên phong, đàn anh chị, lại lãnh vai trò thế Thiên hành hóa, trong lúc mà nhơn sanh còn tội lỗi, còn đau khổ, còn đói rách, còn dốt nát, thì phận sự các con chưa cho phép các con an phận thủ thường.” (Đức Vô Cực Từ Tôn)

   ...xem chi tiết

  • Sự bình đẳng nam nữ trong Cao Đài giáo

   Sự bình đẳng nam nữ trong Cao Đài giáo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo Cao Đài coi trọng sự bình đẳng nam nữ trong xã hội, nên đã sớm chủ trương nam nữ bình quyền. Đạo Cao Đài khai sáng năm 1925, ở một nước thuộc địa, lẫn phong kiến, mà chủ trương Nam Nữ bình đẳng, là đi trước thời cuộc và xã hội, do đó chính quyền thực dân phong kiến đã cho rằng Đạo Cao Đài có màu sắc chính trị [Le Caodaisme (quyển VII), Hà nội 1934]...

   ...xem chi tiết

  • Con đường sứ mạng phụng sự nhân sinh của người tín hữu Cao Đài

   Con đường sứ mạng phụng sự nhân sinh của người tín hữu Cao Đài

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đại cuộc cứu độ Kỳ Ba của Đức Cao Đài Thượng Đế đã và đang diễn ra trong thế giới loài người với hai cõi sắc không cùng chung sứ mạng. Những ai đã bước qua ngưỡng cửa Cao Đài là đã thọ nhận sứ mạng thiêng liêng đồng hành cùng Trời Đất thực hiện nhiệm vụ tận độ quần linh, tái tạo cõi dinh hoàn, lập lại đời Thượng ngươn Thánh đức.

   ...xem chi tiết

  • Yên lặng

   Yên lặng

   2/3/2016 8:53:28 AM
   "Đêm nay, Thầy muốn các con "bình tâm" YÊN LẶNG trước Thiên Bàn, trước một mùa Xuân mà Chúa Xuân đang chào đón. Con ôi! Sự YÊN LẶNG để thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. YÊN LẶNG tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được...

   ...xem chi tiết

  • LỜI NÓI của người có ĐẠO

   LỜI NÓI của người có ĐẠO

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Xem lại hầu hết các tài liệu kinh sách về Đạo học của Tam giáo và Thánh truyền trong Đại Đạo, đều dành rất nhiều trang luận bàn và chỉ dạy về ngôn ngữ của người có đạo, đặc biệt là ngôn ngữ nói. Vào mỗi thời công phu tịnh viên đọc Tịnh Khẩu chú: “Lời ăn nói là nơi lưỡi miệng, Tiếng luận đàm liệu biện đề phòng..."

   ...xem chi tiết

  • Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (2)

   Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (2)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Bước vào tâm nguyện giải thoát, hành giả phải yên lặng chứ không chỉ im lặng. Yên lặng là tịnh cả sau căn: nhãn tịnh, nhỉ tịnh, tỉ tịnh, thiệt tịnh, thân tịnh, ý tịnh. Trong sáu căn này ý là đầu bầy nên cổ đức dạy “ý là công vi thủ, tội vi khôi...

   ...xem chi tiết

  • Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

   Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Con ôi ! Sự yên lặng để thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. Yên lặng tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được,

   ...xem chi tiết

  • THẦY là Bản thể của chúng sanh

   THẦY là Bản thể của chúng sanh

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Muốn hiểu được huyền nghĩa của thánh ngôn trên đây của Đức Chí Tôn, cần phải tập trung suy nghiệm những sự kiện lịch sử khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhất là những mạc khải siêu mầu về Thượng Đế, về Đại Đạo, về Cơ cứu độ Kỳ Ba.

   ...xem chi tiết

  • Bài Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn của Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH

   Bài Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn của Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Kính chuyển đến quý đồng đạo Bài Thuyết Đạo của Đại huynh Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH, tại Đền Thánh, ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (Dl.31-01-2012).

   ...xem chi tiết

  • Xuân an nhiên tự tại

   Xuân an nhiên tự tại

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Từ khi khởi đầu kỷ nguyên năm 2000, liên tiếp nhiều mùa Xuân, thiên hạ đón Xuân mà trong lòng luôn thắt thỏm. Xuân đến không được trọn vẹn an bình trong sâu thẳm tâm hồn bởi một lời tiên tri trong Kinh Thánh hay một di chỉ tôn giáo cổ thời về những biến động lớn lao sắp đến.

   ...xem chi tiết

  • Vài nét về chữ Tín trong giáo lý Cao Đài

   Vài nét về chữ Tín trong giáo lý Cao Đài

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Tân Luật Cao Đài đổi lại thứ tự hai giới chót: bất vọng ngữ trở thành giới thứ năm, và gộp bất ẩm tửu, bất thực nhục thành bất tửu nhục để làm giới thứ tư. Khi được đổi thứ tự như thế, Ngũ Giới Cấm trong Tân Luật Cao Đài hoàn toàn tương ứng với thứ tự Ngũ Thường (Ngũ Đức) của đạo Nho là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

   ...xem chi tiết

  • Thánh giáo Cao Đài dạy về Đức, lòng Nhân

   Thánh giáo Cao Đài dạy về Đức, lòng Nhân

   2/3/2016 8:53:28 AM
   “Lòng nhân ái có thể làm một phương linh dược chế ngự tất cả những gì muốn bộc phát nơi thân tâm của con người. Lòng nhân ái cũng là một bản đồ cho người nhìn theo phương hướng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh.

   ...xem chi tiết

  • Đôi điều suy nghĩ qua lời Thánh giáo giữ đạo Hiếu của Đức Cao Đài

   Đôi điều suy nghĩ qua lời Thánh giáo giữ đạo Hiếu của Đức Cao Đài

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Cũng giống như Kitô giáo hay một vài tôn giáo độc thần, Cao Đài giáo cũng có những lời Thánh Giáo do Đức Cao Đài Giáo Chủ giáng bút dạy dỗ tín đồ.

   ...xem chi tiết

  • Lòng nhân ái cao tột là kết quả của sự hy hiến cao tột

   Lòng nhân ái cao tột là kết quả của sự hy hiến cao tột

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Hình ảnh và cuộc đời của Đức Chúa Giêsu chính là diệu dụng của Đạo, thị hiện lòng Nhân từ Đấng Tạo Hóa - Đấng Chúa Cha để mang đến cho nhơn loài sự bình an thật. Bình an thật mà Ngài đã ban cho loài người bằng sự hy hiến tột cùng.

   ...xem chi tiết

  • Ngũ Giới Cấm

   Ngũ Giới Cấm

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Vì sao người tu cần phải tuân thủ giới luật? Bởi lẽ, khi con người bước vào cõi thế gian, bổn linh chơn tánh đã bị thất tình lục dục phủ mờ khiến cho con người gây tạo biết bao lỗi lầm cùng oan khiên nghiệp chướng.

   ...xem chi tiết

  • Nhân Bản Cao Đài

   Nhân Bản Cao Đài

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đạo huynh Huệ Khải nói chuyện tại thánh thất Bàu Sen ngày 25-11-2011, có sự tham dự của gần hai mươi anh chị học viên khóa Thực Hành Đối Thoại Liên Tôn (Học Viện Mục Vụ, Tổng Giáo Phận Tp.HCM).

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

  • Đóa sen họ Ngô

   Đóa sen họ Ngô

   1/13/2021 10:04:19 AM

   Ngài Ngô Văn Chiêu, con nhà nghèo, ham học mà mẹ già không có phương tiện. Tuy mới 12 tuổi mà Ngài Ngô dám đến quan Đốc phủ Sủng nhờ chỉ dẫn làm đơn và giới thiệu với quan chủ tỉnh Mỹ Tho xin vào trường Trung học Mỹ Tho học nội trú. Năm 21 tuổi đậu bằng thành chung, làm việc tại sở Tân Đáo, Sài Gòn. 

   ...xem chi tiết

  • Các chi phái Cao Đài giáo tại Việt Nam

   Các chi phái Cao Đài giáo tại Việt Nam

   11/7/2018 4:15:59 PM

   BBT caodai.net đăng lại danh sách các tổ chức Cao Đài hoạt động có tính cách độc lập, cũng như các Hội Thánh Cao Đài có tổ chức theo quy cách giáo hội tại Việt Nam, :

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (2): Cơ cấu tổ chức hành đạo

   Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (2): Cơ cấu tổ chức hành đạo

   11/7/2018 11:55:42 AM

   Ban MVĐTLT tiếp tục giới thiệu về Cơ cấu tổ chức hành đạo của Cao Đài, trích từ chương III của Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 2007.

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (1): Danh hiệu - Giáo lý - Tôn chỉ

   Tìm hiểu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (1): Danh hiệu - Giáo lý - Tôn chỉ

   11/7/2018 4:12:13 PM

   Khai sinh tại Việt Nam năm 1926 và có 2,5 triệu tín đồ, "Đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự...

   ...xem chi tiết

  • Ngày Thiên Quan Tứ Phước trong Đạo Cao Đài (1)

   Ngày Thiên Quan Tứ Phước trong Đạo Cao Đài (1)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Từ xưa đến nay, đồng bào Việt và Hoa đến ngày rằm tháng Giêng, nhân tiết xuân còn đượm, thường hay tổ chức hành hương các chùa để cầu phước, mong được mua may bán đắt, danh lợi hanh thông… Tục này đi kèm theo câu nói dân gian: “Ăn chay cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng.”

   ...xem chi tiết

  • Sơ lược về lịch sử Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

   Sơ lược về lịch sử Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

   3/27/2018 10:21:41 AM

   Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chính thức thành lập vào ngày 01/6/Bính Thân (1956) nhân dịp khánh thành Trung Hưng Bửu Toà tại Đà Nẵng. Sự hình thành Hội Thánh tuân theo sự chỉ dạy của Ơn Trên và là sự hợp nhất các chi phái đạo Cao Đài trước đó tại miền Trung, cũng như sự quy hiệp của chi đạo Minh Sư. 

   ...xem chi tiết

  • Tìm hiểu lịch sử Danh hiệu của Đức Mẹ

   Tìm hiểu lịch sử Danh hiệu của Đức Mẹ

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Danh xưng “Mẹ” đã được Đức Diêu Trì Kim Mẫu sử dụng ngay từ lần đầu trở lại với chư vị Tiền bối vào cuối năm Mậu Thìn (đầu năm 1929). Kể từ đó, “Mẹ” đã trở thành một đại từ thân thương trìu mến thường được sử dụng của Đức Nương Nương và đàn con thân yêu cho cả nữ và nam...

   ...xem chi tiết

  • Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (4)

   Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (4)

   4/30/2018 2:43:20 PM

   Từ 1940, đa số các Hội Thánh Cao Đài đồng thống nhứt sử dụng bốn bài kinh chữ Hán xưng tụng Đức Chí Tôn và Tam Giáo Đạo Tổ ban hành từ đầu tại Tây Ninh.

   ...xem chi tiết

  • Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (2)

   Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (2)

   4/30/2018 2:46:20 PM

   Năm Đinh Mão (1927), nhiều vị có uy tín, như Phan Văn Tòng, Lê Kim Tỵ, Nguyễn Thế Hiển, Trần Lợi, Nguyễn Tấn Hoài… đã đồng hợp tác trong hoạt động đạo đức. 

   ...xem chi tiết

  • Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (1)

   Lịch sử Đạo Cao Đài - Phái Đạo Cao Đài Tiên Thiên (1)

   4/30/2018 2:35:34 PM

   Tiên Thiên là một chi phái trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Từ những năm 20 của thế kỷ 20, chi đạo Tiên Thiên đã được Ơn Trên ban danh hiệu và định hướng hoạt động. 

   ...xem chi tiết

  • Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ (1928-1950) [1]

   Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ (1928-1950) [1]

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ban biên tập Nhipcautamgiao nhận được tập sách “Cấm Đạo Cao Đài Ở Trung Kỳ (1928-1950)” của Đạo huynh Huệ Khải, xin trân trọng giới thiệu cùng Quý độc giả những sử liệu giúp nghiên cứu lịch sử đạo Cao Đài tại Việt Nam.

   ...xem chi tiết

  • Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (3)

   Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (3)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Các dân tộc cư trú ở Nam Kỳ đến và bắt đầu có mặt ở miền đất này vào những thời điểm không giống nhau, trình độ kinh tế, tổ chức xã hội, tôn giáo có nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn, cách thức tổ chức làng xã không chặt chẽ như Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Làng Nam Kỳ được tạo lập trong quá trình người Việt cùng khẩn hoang và cộng cư với nhiều dân tộc khác (Khơ-me, Chăm, Hoa)...

   ...xem chi tiết

  • Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (2)

   Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (2)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Hệ quả tất nhiên là người Nam Kỳ có đầu óc cởi mở và sẵn sàng tiếp thu cái mới. Nhờ thế, khi tiếp xúc với cái mới, người Nam Kỳ dễ dàng bao dung, chấp nhận, rồi tích cực ủng hộ. Tình cảm, thái độ ứng xử này rất thuận lợi cho sự ra đời của một tôn giáo mới như đạo Cao Đài....

   ...xem chi tiết

  • Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (1)

   Đất Nam Kỳ tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài (1)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Nói cách khác, theo nguyên tắc “thuật nhi bất tác” của Khổng Tử, tôi mong sao mấy lý lẽ trình bày trong chuyên khảo này có thể thoát ra ngoài tư ý và định kiến chủ quan để may ra góp được phần nào nhận thức về tiền đề văn hóa của việc mở đạo Cao Đài, một tôn giáo trẻ đã thực sự hiện diện trong đời sống tâm linh dân tộc qua hơn ba phần tư thế kỷ.

   ...xem chi tiết

  • Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

   Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Chánh Phối Sư nam, nữ là Thường Trực Hội Thánh, có nhiệm vụ điều hành nền Đạo, chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc, Chức việc và toàn đạo; thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trước pháp lý Nhà nước và trong các mối quan hệ của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh với các pháp nhân khác. (Trích điều 16 Hiến chương 2007).

   ...xem chi tiết

  • Cao Triều Phát – Cha tôi

   Cao Triều Phát – Cha tôi

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Những giờ phút được ở bên cha, đối với tôi thật ấm cúng, hạnh phúc mà cũng thật hiếm hoi và ngắn ngủi. Nhưng cha đã truyền cho tôi lòng yêu nước từ trừu tượng đến cụ thể. Nó ngấm sâu vào huyết quản của tôi từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, là hành trang vào đời và đi suốt cả cuộc đời tôi. Cám ơn cha đã để lại cho con một di sản tinh thần thật quý báu.

   ...xem chi tiết

  • Nhị Nguyên trong đạo Cao Đài ở đồng bằng sông Cửu Long

   Nhị Nguyên trong đạo Cao Đài ở đồng bằng sông Cửu Long

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Thuyết nhị nguyên không chỉ là nền tảng cơ bản được vận dụng để giải thích các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên cũng như ngoài xã hội mà còn là cơ sở để một số lý thuyết gia vận dụng xây dựng học thuyết cho mình. Cấu trúc luận là hệ thống lý thuyết quan trọng được dùng để giải thích sự thống nhất hoặc đối lập trong cấu trúc xã hội cũng như trong tôn giáo, văn hóa của các tộc người; trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố nhị nguyên đối lập như xa-gần, trên-dưới, trong-ngoài… và chính nhị nguyên đối lập này là tác nhân chính tạo ra cấu trúc xã hội, cấu trúc tôn giáo, cấu trúc văn hóa…

   ...xem chi tiết

  • Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

   Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Chính nơi mảnh đất thiêng liêng này của ngôi Thảo Lư là dấu tích, hình ảnh, di chúc để lại, cũng là nơi Đức Tôn Sư tọa thiền chỉ dạy các vị tiền bối của Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi được nhận lãnh ân lành, thọ đạo tu hành thành công đắc quả.

   ...xem chi tiết

  • Huyền nghĩa Thiên Quan Tứ Phước

   Huyền nghĩa Thiên Quan Tứ Phước

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Đối với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, ngày rằm tháng Giêng có nhiều ý nghĩa quan trọng. Đây là ngày Đức Chí Tôn chọn để thành lập Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý để trao phó sứ mạng cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam...

   ...xem chi tiết

  • Ngày Thiên Quan Tứ Phước trong Đạo Cao Đài (2)

   Ngày Thiên Quan Tứ Phước trong Đạo Cao Đài (2)

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Để tu học và hành đạo, người tín đồ phải nương vào một tập thể tức là thánh sở (thánh thất, thánh tịnh…). Nhân một lễ Thiên Quan Tứ Phước, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy: “Đến đây Bần Đạo để lời chúc chư hiền đệ, hiền muội trong năm Mậu Ngọ tâm đức chói ngời, đạo hạnh tròn sáng như ngày Thiên Quan Tứ Phước Thượng Đế ban cho (…)

   ...xem chi tiết

  • Thầy Khai Đạo

   Thầy Khai Đạo

   2/3/2016 8:53:28 AM
   Ngày Khai Minh Đại Đạo, Thầy đến ban ơn cho các con lớn nhỏ, dầu nơi đây không phải là tòa thánh, hội thánh, nhưng tâm chí thành và sứ mạng hòa hiệp của các con là Cao Đài, là Bạch Ngọc Kinh để Thầy ngự như buổi sơ khai. Thầy miễn lễ các con đồng an tọa nghe Thầy dạy đây:

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ