Video

 • TTMV: Diễn nguyện - Thánh lễ Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên

  TTMV: Diễn nguyện - Thánh lễ Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên

  7/23/2017 7:02:46 PM
 • Radio Vatican (23.7.2017)

  Radio Vatican (23.7.2017)

  7/23/2017 8:53:22 AM
 • Đại lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

  Đại lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

  7/22/2017 10:55:25 AM
 • Radio Vatican (22.7.2017)

  Radio Vatican (22.7.2017)

  7/22/2017 7:11:18 AM
 • Tin Mừng CN XVI TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XVI TN A bằng hình ảnh

  7/20/2017 11:42:23 AM
 • Tin Mừng CN XV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XV TN A bằng hình ảnh

  7/14/2017 7:16:44 AM
 • Tin Mừng CN XIV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIV TN A bằng hình ảnh

  7/6/2017 2:04:49 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 7/2017: Cầu cho những ai đang xa cách đức tin

  Ý cầu nguyện tháng 7/2017: Cầu cho những ai đang xa cách đức tin

  7/5/2017 9:33:11 AM
 • Tin Mừng CN XIII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIII TN A bằng hình ảnh

  6/29/2017 8:21:28 AM
 • Tin Mừng CN XII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XII TN A bằng hình ảnh

  6/22/2017 8:06:24 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa A bằng hình ảnh

  6/14/2017 8:53:52 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi A bằng hình ảnh

  6/8/2017 1:29:46 PM
 • Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A bằng hình ảnh

  6/1/2017 8:31:46 AM
 • Tin Mừng CN Chúa Thăng Thiên A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Chúa Thăng Thiên A bằng hình ảnh

  5/25/2017 9:27:24 AM
 • Tin Mừng CN VI PS A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VI PS A bằng hình ảnh

  5/17/2017 9:56:06 AM
 • ĐGH Phanxicô và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima (12.05.2017)

  ĐGH Phanxicô và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima (12.05.2017)

  5/13/2017 7:58:57 AM
 • Tin Mừng CN V Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN V Phục Sinh A bằng hình ảnh

  5/11/2017 8:40:43 AM
 • Tin Mừng CN IV Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN IV Phục Sinh A bằng hình ảnh

  5/4/2017 8:55:05 AM
 • ĐGH công du tới Ai Cập: Tình huynh đệ (28.4.2017)

  ĐGH công du tới Ai Cập: Tình huynh đệ (28.4.2017)

  4/29/2017 8:26:29 AM
 • ĐGH tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar: Đối thoại (28.4.2017)

  ĐGH tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình tại Đại học Al Azhar: Đối thoại (28.4.2017)

  4/29/2017 8:20:43 AM
 • Tin Mừng CN III Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN III Phục Sinh A bằng hình ảnh

  4/27/2017 9:11:41 AM
 • Tin Mừng CN II Phục Sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN II Phục Sinh A bằng hình ảnh

  4/21/2017 10:03:23 AM
 • Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  Đàng Thánh giá tại hí trường Côlôsêô với ĐGH (14.4.2017)

  4/15/2017 4:07:10 PM
 • Tin Mừng CN Phục sinh A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Phục sinh A bằng hình ảnh

  4/12/2017 9:58:04 AM
 • Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vatican (13.4.2017)

  Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vatican (13.4.2017)

  4/15/2017 7:56:23 AM
 • Đại hội Giới trẻ Mùa Chay (8.4.2017)

  Đại hội Giới trẻ Mùa Chay (8.4.2017)

  4/9/2017 11:26:12 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Lá A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Lá A bằng hình ảnh

  4/5/2017 8:54:39 AM
 • Thập tự giá (The Cross) - Mục sư Billy Graham

  Thập tự giá (The Cross) - Mục sư Billy Graham

  4/4/2017 1:31:15 PM
 • ĐGH Phaolô VI và Thượng phụ Chính Thống giáo Athenagoras (1/1964)

  ĐGH Phaolô VI và Thượng phụ Chính Thống giáo Athenagoras (1/1964)

  3/16/2017 5:42:15 PM
 • Ngày này 4 năm trước - Habemus Papam!

  Ngày này 4 năm trước - Habemus Papam!

  3/13/2017 9:38:53 PM
Trang: 1 / 5 
1   2   3   4   5