Video

 • Radio Vatican (14.07.2020)

  Radio Vatican (14.07.2020)

  7/14/2020 9:26:01 AM
 • Trang nghiêm lễ Bố-tát của chư Tăng ngày 14-5 Canh Tý

  Trang nghiêm lễ Bố-tát của chư Tăng ngày 14-5 Canh Tý

  7/6/2020 7:42:29 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 07/2020: Các gia đình của chúng ta

  Ý cầu nguyện tháng 07/2020: Các gia đình của chúng ta

  7/3/2020 8:53:56 AM
 • TGP Sài Gòn: Thánh Lễ Truyền chức Linh mục (19.6.2020)

  TGP Sài Gòn: Thánh Lễ Truyền chức Linh mục (19.6.2020)

  6/21/2020 3:11:39 PM
 • Điểm tin Phật giáo (18.6.2020)

  Điểm tin Phật giáo (18.6.2020)

  6/21/2020 3:09:04 PM
 • Điểm tin Phật giáo (11.6.2020): Đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

  Điểm tin Phật giáo (11.6.2020): Đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

  6/11/2020 10:32:42 AM
 • Hơn 800 Tăng Ni an cư cấm túc tại Học viện Phật giáo

  Hơn 800 Tăng Ni an cư cấm túc tại Học viện Phật giáo

  6/9/2020 7:51:15 PM
 • Chư Tăng tác pháp an cư PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự

  Chư Tăng tác pháp an cư PL.2564 tại Việt Nam Quốc Tự

  6/5/2020 7:50:32 PM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bí quyết kể chuyện Giêsu hay

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bí quyết kể chuyện Giêsu hay

  5/24/2020 9:14:04 AM
 • Những sai lầm cần chỉnh sửa trong nhịn chay Ramadan

  Những sai lầm cần chỉnh sửa trong nhịn chay Ramadan

  5/23/2020 8:48:45 PM
 • Phóng sự: Nhìn lại 5 năm thông điệp Laudato Si`

  Phóng sự: Nhìn lại 5 năm thông điệp Laudato Si'

  5/23/2020 2:13:29 PM
 • 14/5: Ngày cầu nguyện, ăn chay và bác ái cầu cho thoát đại dịch

  14/5: Ngày cầu nguyện, ăn chay và bác ái cầu cho thoát đại dịch

  5/23/2020 2:08:56 PM
 • Kết thúc 47 ngày Thánh lễ trực tuyến của TGP Sài Gòn

  Kết thúc 47 ngày Thánh lễ trực tuyến của TGP Sài Gòn

  5/11/2020 7:10:04 PM
 • Cảm nhận ngày đầu trở lại Thánh lễ trực tiếp (9.5.2020)

  Cảm nhận ngày đầu trở lại Thánh lễ trực tiếp (9.5.2020)

  5/13/2020 1:34:54 PM
 • Tình yêu chiến thắng virus Corona - St: Lm. Vũ Đức Toàn

  Tình yêu chiến thắng virus Corona - St: Lm. Vũ Đức Toàn

  5/11/2020 6:51:33 PM
 • Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế chúc mừng Đại Lễ Phật Đản

  Phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế chúc mừng Đại Lễ Phật Đản

  5/11/2020 6:51:47 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 05/2020: Cầu cho các Phó tế

  Ý cầu nguyện tháng 05/2020: Cầu cho các Phó tế

  5/7/2020 8:07:58 PM
 • Phái đoàn tòa TGM Sài Gòn chúc mừng Phật Đản (5.5.2020)

  Phái đoàn tòa TGM Sài Gòn chúc mừng Phật Đản (5.5.2020)

  5/8/2020 4:48:53 AM
 • Hội Đồng Giám Mục VN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa (5.5.2020)

  Hội Đồng Giám Mục VN: Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa (5.5.2020)

  5/6/2020 7:57:56 PM
 • HT. Thích Giác Toàn: ``Phật về trên đỉnh Chân Như``

  HT. Thích Giác Toàn: "Phật về trên đỉnh Chân Như"

  5/5/2020 9:50:15 AM
 • HT. Thích Thiện Tâm: ``Đức Phật - Bậc đã giác ngộ chân lý``

  HT. Thích Thiện Tâm: "Đức Phật - Bậc đã giác ngộ chân lý"

  5/4/2020 7:37:39 PM
 • Ý nghĩa và nghi thức Tắm Phật tại tư gia Phật tử

  Ý nghĩa và nghi thức Tắm Phật tại tư gia Phật tử

  5/4/2020 2:31:48 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng Thánh lễ CN IV Phục sinh

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng Thánh lễ CN IV Phục sinh

  5/4/2020 2:26:33 AM
 • Thái độ đối với Lời Chúa - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

  Thái độ đối với Lời Chúa - Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

  5/2/2020 8:51:43 AM
 • Lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự - Đại lễ Phật đản PL.2564

  Lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự - Đại lễ Phật đản PL.2564

  5/1/2020 6:52:01 AM
 • Đồng hành và lắng nghe - Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  Đồng hành và lắng nghe - Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

  4/26/2020 9:54:39 AM
 • Chương trình thờ phượng Chúa: ``Đức Chúa Trời mầu nhiệm`` (26.4.2020)

  Chương trình thờ phượng Chúa: "Đức Chúa Trời mầu nhiệm" (26.4.2020)

  4/26/2020 9:52:14 AM
 • ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng lễ An táng Lm Luy Trần Phúc Vỵ

  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Bài giảng lễ An táng Lm Luy Trần Phúc Vỵ

  4/25/2020 2:58:42 PM
 • Hoạt động của Chúa Kitô Phục sinh và Hội Thánh - Lm. P.X Bảo Lộc

  Hoạt động của Chúa Kitô Phục sinh và Hội Thánh - Lm. P.X Bảo Lộc

  4/25/2020 9:07:03 AM
 • Sức sống của Đức Kitô Phục sinh - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

  Sức sống của Đức Kitô Phục sinh - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

  4/24/2020 10:05:55 AM
Trang: 1 / 12 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11